Temat numeru

Bóle nóg u chorego na cukrzycę – przyczyny, diagnostyka i leczenie

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

e-mail: broszak@sum.edu.pl

  • Przegląd najczęstszych przyczyn bólu nóg u chorych na cukrzycę
  • Omówienie bólów o charakterze neuropatycznym, o etiologii naczyniowej i uwarunkowanych mechanicznie
  • Diagnostyka i metody leczenia bólu nóg u chorych na cukrzycę

Bóle nóg to jedne z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez chorych na cukrzycę. Etiologia związana jest zazwyczaj z chorobą podstawową, ale nie zawsze. W różnicowaniu należy brać pod uwagę bóle o charakterze neuropatycznym, o etiologii naczyniowej i uwarunkowane mechanicznie.

Przyczyną bólu neuropatycznego u chorych na cukrzycę najczęściej jest neuropatia cukrzycowa, ponadto zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (L-S), uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego i zespoły nerwów obwodowych. Bóle o etiologii naczyniowej zazwyczaj spowodowane są miażdżycą tętnic lub zakrzepicą żył głębokich. Natomiast ból kończyn uwarunkowany mechanicznie związany jest głównie z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) lub zapaleniem stawów o innej etiologii (np. w przebiegu kolagenozy, boreliozy), ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów i dną moczanową.

U każdego chorego zgłaszającego ból nóg należy uważnie zebrać wywiad w celu określenia charakteru i lokalizacji bólu, a następnie przeprowadzić dokładne badanie przedmiotowe, uzupełnione w razie potrzeby niezbędnymi badaniami dodatkowymi (badania laboratoryjne, elektrofizjologiczne i obrazowe) lub konsultacjami specjalistycznymi.

Przyczyny dolegliwości bólowych nóg u chorych na cukrzycę

Bóle o charakterze neuropatycznym – bóle spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją układu nerwowego

Neuropatia cukrzycowa

Zgodnie z powszechnie uznaną definicją neuropatia cukrzycowa to subkliniczne lub klinicznie jawne zaburzenia obejmujące obwodowy układ nerwowy (zarówno somatyczny, jak i autonomiczny), występujące u chorych na cukrzycę (zawsze należy wykluczyć inne przyczyny uszkodzenia). Może dotyczyć zarówno pojedynczych (mononeuropatia), jak i wielu nerwów (polineuropatia) obwodowych i/lub czaszkowych – ruchowych, czuciowych oraz autonomicznych. Neuropatia cukrzycowa to najczęstsze przewlekłe powikłanie cukrzycy. Jak wynika z danych literaturowych, może występować u 10%–90% chorych na cukrzycę.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej jest niewłaściwa kontrola glikemii (hiperglikemia, jak również hipoglikemia), a także nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, starszy wiek, długi czas trwania cukrzycy, płeć męska, wysoki wzrost, alkohol, nikotynizm i wreszcie czynniki genetyczne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny dolegliwości bólowych nóg u chorych na cukrzycę

Zgodnie z powszechnie uznaną definicją neuropatia cukrzycowa to subkliniczne lub klinicznie jawne zaburzenia obejmujące obwodowy układ nerwowy (zarówno somatyczny, jak i [...]

Diagnostyka dolegliwości bólowych nóg

Na początku należy przeprowadzić dokładny wywiad, uwzględniający następujące dane: początek dolegliwości, charakter bólu (tępy, kłujący, mrowienie, pieczenie, szarpanie) i stopień jego [...]

Leczenie dolegliwości bólowych nóg u chorych na cukrzycę

Są dwa rodzaje leczenia neuropatii cukrzycowej: przyczynowe i objawowe.

Podsumowanie

Zespoły bólowe to jedna z najczęstszych przyczyn szukania pomocy lekarskiej. Bóle nóg zazwyczaj wiążą się z mniejszą aktywnością fizyczną, utrudniają poruszanie [...]

Do góry