Diabetologia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2021

170
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Modyfikacja stylu życia
Insulinooporność
Pompy insulinowe
Cukrzyca typu 1
Diagnostyka laboratoryjna
Kardiodiabetologia