Modyfikacja stylu życia

Aktywność fizyczna u pacjentów z cukrzycą. Jak wesprzeć pacjenta?

mgr Paulina Bernatek

Praktyka własna, www.healthpro.pl

Adres do korespondencji:

mgr Paulina Bernatek

Praktyka własna (psychoterapia), www.healthpro.pl

e-mail: p.bernatek@gmail.com

  • Rola czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych w zapobieganiu chorobom, ich powstawaniu i leczeniu
  • Jak planować wprowadzenie w życie pacjenta aktywności fizycznej lub modyfikować nawyki z nią związane, żeby była to zmiana trwała?

Definicja i kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego

W 2019 r. w Światowy Dzień Cukrzycy (obchodzony 14 listopada) z głośników radiowych rozbrzmiał komentarz jednego z profesorów diabetologii: „95% przypadków cukrzycy typu 2 można wyleczyć lub uniknąć poprzez zmianę nawyków, stylu życia na zdrowy”. Celowo rozpoczynam od cytatu z radia, bez konkretnego autora, gdyż jest to przykład ogólnodostępnego komunikatu, który dociera do większości społeczeństwa. Dość często pacjenci podążają za informacjami z sieci, gazet, mediów. Warto pamiętać, że kluczowa we wsparciu pacjenta jest m.in. komunikacja, a także zadbanie o to, by pacjent potrafił rozpoznać wiarygodne źródła informacji.

Co mogło się zadziać w głowie osoby, która usłyszała ten komunikat radiowy? To zależy, na jaki grunt trafił. Wiadomo, że można spodziewać się fali emocji: od pozytywnych, motywujących, dodających skrzydeł, poprzez złość, poczucie bezradności i beznadziei, po wyparcie i utwierdzenie się w przeczuciu, że jest się w tych 5%.

Człowiek jako jedność biopsychospołeczna

Jarubasz wykazała, że duża grupa chorych stroni od aktywności fizycznej i nie stosuje się do zaleceń dietetycznych. Zaobserwowała, że istnieje korelacja pomiędzy podejmowaniem aktywności fizycznej a zwiększoną subiektywną oceną jakości życia. Osoby edukowane na temat znaczenia ruchu w leczeniu cukrzycy częściej podejmują aktywność fizyczną.

Profesor Zozulińska-Ziółkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), podkreśla, że obecnie w Polsce jest około 3 mln chorych na cukrzycę, wśród których 90% to osoby z cukrzycą typu 2, oraz wskazuje na ścisły związek cukrzycy z oty...

Cztery składowe wsparcia pacjenta

Na wsparcie pacjenta w aktywności fizycznej, która jest jednym z elementów zmiany nawyków, składają się:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego

W 2019 r. w Światowy Dzień Cukrzycy (obchodzony 14 listopada) z głośników radiowych rozbrzmiał komentarz jednego z profesorów diabetologii: „95% przypadków [...]

Wybór aktywności fizycznej

Rozmawiając z pacjentem na temat rozpoczęcia aktywności fizycznej, należy pamiętać o urealnieniu celów, wyjaśnieniu, czego może się spodziewać lub jakie objawy [...]

Podsumowanie

Żeby wesprzeć pacjenta w drodze do aktywności fizycznej, warto uruchomić ciekawość do drugiego człowieka oraz partnerskie podejście. Dzięki tak zbudowanemu dialogowi [...]
Do góry