Covid- 19

Dwie pandemie. Jak chronić chorych na cukrzycę przed ciężkim przebiegiem COVID-19?

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

e-mail: irmina.korzeniewska-dyl@umed.lodz.pl

  • Choroby przewlekłe, bardzo częste w ogólnej populacji – jak nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, przewlekła choroba nerek i cukrzyca – jako czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19
  • Z jakimi zagrożeniami wiąże się zachorowanie na COVID-19 przez osoby cierpiące na cukrzycę?
  • Metody redukcji ryzyka ciężkiego przebiegu choroby w tej grupie pacjentów

Wprowadzenie

Zidentyfikowany w 2019 r. wirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) rozprzestrzenił się po całym świecie, niosąc ze sobą falę zachorowań, których przebieg istotnie zależy od wieku, płci i chorób współistniejących. Świadomość czynników ryzyka korelujących ze znaczną śmiertelnością w COVID-19 (coronavirus disease 2019) jest potrzebna po to, by stworzyć skuteczne algorytmy postępowania służb medycznych. Służby te kierują osoby zakażone do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego oraz decydują o tym, jacy chorzy wymagają w przebiegu zakażenia szczególnego nadzoru ze względu na niebezpieczeństwo nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Poznanie czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i zgonu z jego powodu jest kluczowe w planowaniu strategii walki z pandemią, w tym w ustaleniu grup społecznych w pierwszej kolejności kierowanych na szczepienie przeciwko wirusowi.

Od początku pandemii poddawano ocenie, jak na rokowanie w COVID-19 wpływa współistnienie innych chorób. W ciągu ostatniego roku powstało wiele badań retrospektywnych oraz metaanaliz podsumowujących, jacy chorzy powinni pozostawać pod szczególnym nadzorem w czasie zakażenia, tak by ich szanse na przeżycie były jak największe.

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Do czynników najbardziej pogarszających rokowanie u chorych zakażonych SARS-CoV-2 należą podeszły wiek, płeć męska oraz najczęstsze spośród chorób przewlekłych:

1. Choroby sercowo-naczyniowe i nadciśnienie tętnicze

W porównaniu z chorymi bez wcześniej istniejących chorób układu krążenia osoby z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub nadciśnieniem tętniczym są obarczone 3-4 razy większym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 (wymagającego leczenia w ośrodku intensywnej terapii). Z kolei chorzy z ciężkim przebiegiem zakażenia należą do grupy większego ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego, które także istotnie zwiększa częstość zgonów1.

2. Przewlekła choroba nerek

Chorzy z upośledzoną czynnością nerek w większości analizowanych badań istotnie częściej ciężko chorowali na COVID-19 w porównaniu z osobami z prawidłową funkcją nerek. U tych chorych różne czynniki ryzyka, takie jak choroba sercowo-naczyniowa czy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Typ cukrzycy a przebieg COVID-19

Zdecydowana większość danych na temat przebiegu COVID-19 w cukrzycy dotyczy cukrzycy typu 2, ponieważ występuje ona częściej w populacji. Są jednak [...]

Jak chronić pacjentów z cukrzycą przed ciężkim przebiegiem COVID-19?

Obecnie u chorych z cukrzycą rekomendowane są szczepienia przeciw grypie, pneumokokom oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B). Po wcześniejszych [...]

Postępowanie u chorych z cukrzycą i COVID-19

Optymalna kontrola hiperglikemii w przebiegu COVID-19 poprawia rokowanie u chorych z cukrzycą36. Niewystarczająca kontrola hiperglikemii (średnie glikemie >180 mg/dl) zwiększa śmiertelność [...]

Podsumowanie

Zgromadzone do tej pory dane świadczą o tym, że cukrzyca istotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, ze zgonem włącznie. Przemawia to [...]

Do góry