Modyfikacja stylu życia

Aktywność fizyczna w cukrzycy typu 1

dr hab. n. med. Marta Wróbel
dr n. med. Dominika Rokicka
dr n. med. Dorota Stołtny
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek


Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskie Centrum Chorób Serca, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskie Centrum Chorób Serca, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze

e-mail: kstrojek@sum.edu.pl

  • Jaki wysiłek dla chorego na cukrzycę typu 1: tlenowy czy beztlenowy?
  • Edukacja pacjenta z zakresu prowadzenia cukrzycy w okresie okołowysiłkowym jako zabezpieczenie przed hipoglikemią
  • Podstawowe działania podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii związanej z wysiłkiem fizycznym
  • Trwałe i czasowe przeciwwskazania do wysiłku fizycznego u chorych z cukrzycą typu 1

Wprowadzenie

Wysiłek fizyczny stanowi obok właściwego odżywiania podstawę leczenia behawioralnego każdego typu cukrzycy. Jego rola jest nie do przecenienia, szczególnie że w świetle ostatnich danych nadwagę lub otyłość rozpoznaje się nie tylko u większości chorych z cukrzycą typu 2, ale również u ok. 60% dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1. Przez wiele lat uznane towarzystwa diabetologiczne rekomendowały umiarkowany wysiłek tlenowy jako najlepszy dla osób z cukrzycą. Wysiłek oporowy nie był zalecany przede wszystkim ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa takiej formy aktywności fizycznej w omawianej grupie pacjentów. Dlatego dotychczas rekomendowaliśmy chorym głównie umiarkowane aktywności, takie jak: spacery, pływanie, jazda na rowerze czy nordic walking. W ostatnich latach wiedza na temat korzystnego działania wysiłku oporowego znacznie się poszerzyła.

Najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) z 2021 r. dają już pacjentom swobodę w wyborze wysiłku fizycznego. Osobom z cukrzycą typu 2 zaleca się dołączenie do ćwiczeń tlenowych elementów wysiłku oporowego, a chorzy na cukrzycę typu 1 bez stwierdzonych istotnych klinicznie przewlekłych powikłań cukrzycy mogą podejmować każdy rodzaj wysiłku fizycznego, w tym o maksymalnej intensywności.

Wysiłek tlenowy a wysiłek beztlenowy

To, czy wysiłek jest tlenowy, czy beztlenowy, zależy przede wszystkim od jego intensywności i czasu trwania. Wysiłek tlenowy to każdy rodzaj ćwiczeń fizycznych angażujących duże grupy mięśniowe wykonywany z umiarkowaną intensywnością przez dłuższy czas, tak aby utrzymać zwiększoną pracę serca. Taki rodzaj wysiłku wymaga tlenu do produkcji trójfosforanu adenozyny (ATP). Przykłady wysiłku tlenowego to: jazda na rowerze, szybki spacer, jogging, pływanie. Z kolei wysiłek beztlenowy ma na celu poprawę siły mięśniowej, mocy i szybkości. Wysiłkiem beztlenowym jest trening oporowy (siłowy). Do tej kategorii zalicza się też aktywności takie jak bieganie, jazda na rowerze i pływanie, ale w formie sprintu. Wysiłek beztlenowy jest niezależny od egzogennego tlenu i wymaga właśnie metabolizmu beztlenowego jako źródła energii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wysiłek tlenowy a wysiłek beztlenowy

To, czy wysiłek jest tlenowy, czy beztlenowy, zależy przede wszystkim od jego intensywności i czasu trwania. Wysiłek tlenowy to każdy rodzaj [...]

Korzyści wynikające z wysiłku fizycznego u chorych na cukrzycę

Korzyści wynikające z wysiłku tlenowego u chorych na cukrzycę zostały dobrze udokumentowane. Poprawia on wrażliwość na insulinę, prowadzi do redukcji masy [...]

Hipoglikemia a wysiłek fizyczny

To, że wysiłek fizyczny, szczególnie tlenowy, obniża glikemię, nie ulega wątpliwości. Wysiłek tlenowy poprawia przede wszystkim insulinowrażliwość, spadek glikemii następuje już [...]

Postępowanie podczas hipoglikemii

Ryzyko hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1 jest podwyższone. Odczuwanie objawów zwiastunowych hipoglikemii w trakcie wysiłku fizycznego może być zarówno [...]

Kiedy należy wykonać badania dodatkowe przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń fizycznych?

Umiarkowany tlenowy wysiłek fizyczny nie wymaga żadnych wstępnych badań oceniających funkcję układu krążenia u pacjentów z cukrzycą. Natomiast przed rozpoczęciem intensywnych [...]

Kiedy intensywny wysiłek fizyczny jest trwale przeciwwskazany?

Intensywny wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany u pacjentów z cukrzycą typu 1 wtedy, gdy występują zaawansowane powikłania choroby:

Czasowe przeciwwskazania do wysiłku fizycznego

Wysiłek fizyczny należy odroczyć w następujących sytuacjach:

Podsumowanie

Dorośli pacjenci z cukrzycą typu 1 to coraz częściej osoby z nieprawidłową masą ciała, prowadzące głównie siedzący tryb życia. Jest to [...]

Do góry