Rybelsus® – nowoczesna tabletka i nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2. Wskazówki dotyczące stosowania

dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński

Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ

Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych i Diabetologii

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: katarzyna.cyganek@uj.edu.pl

Analogi glukagonopodobnego peptydu typu 1 w leczeniu cukrzycy typu 2

Badania randomizowane i obserwacyjne dostarczyły dowodów na korzystne działanie analogów ludzkiego hormonu glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1 – glucagon-like peptide 1) w postaci redukcji stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i masy ciała, wyraźnych korzyści sercowo-naczyniowych i poprawy funkcji nerek u osób chorujących na cukrzycę typu 2. Analogi hormonu GLP-1 wpływają na indukcję wydzielania insuliny stymulowaną glukozą, ograniczają uwalnianie glukagonu i wątrobową produkcję glukozy, opóźniają opróżnianie żołądka, a także zwiększają uczucie sytości oraz powodują redukcję wielu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Ta grupa leków przyczynia się do obniżenia stężenia HbA1c (z niskim ryzykiem hipoglikemii), do spadku masy ciała i ciśnienia tętniczego oraz wpływa na redukcję zdarzeń sercowo-naczyniowych. Semaglutyd jest jedynym analogiem GLP-1 dostępnym w 2 formach: w formie iniekcji podskórnej podawanej raz w tygodniu oraz w formie doustnej w postaci tabletek.

Korzyści i bezpieczeństwo działania zarówno semaglutydu podawanego raz w tygodniu podskórnie, jak i semaglutydu przyjmowanego doustnie zostały wykazane w badaniach klinicznych III fazy (Semaglutide Unabated Sustainability in Treatment of Type 2 Diabetes [SUSTAIN] i Peptide InnOvatioN for Early diabEtes tReatment [PIONEER]) dla pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 2 leczonych dietą, dla pacjentów z długotrwałą, źle kontrolowaną cukrzycą typu 2 leczonych 1 lub 3 lekami przeciwcukrzycowymi albo insuliną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Analogi glukagonopodobnego peptydu typu 1 w leczeniu cukrzycy typu 2

Badania randomizowane i obserwacyjne dostarczyły dowodów na korzystne działanie analogów ludzkiego hormonu glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1 – glucagon-like peptide 1) w postaci redukcji [...]

Jak stosować Rybelsus®?

Doustny semaglutyd (nazwa handlowa: Rybelsus®) to obecnie jedyna tabletka analogu GLP-1 opracowana tak, aby zapewniać korzyści płynące ze stosowania leków inkretynowych, [...]

W jakich przypadkach włączyć doustny semaglutyd – Rybelsus®?

Dostępne są już pierwsze obserwacje dotyczące stosowania doustnego semaglutydu w codziennej praktyce klinicznej. Aroda i wsp. opublikowali retrospektywną analizę danych pochodzących z bazy elektronicznej [...]

Do góry