Rybelsus® jako jedyny doustny analog GLP-1 szansą na zmianę przebiegu cukrzycy typu 2 na wczesnym etapie choroby

dr n. med. Aleksandra Mostowy

Poradnia Diabetologiczna przy Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Mostowy

Poradnia Diabetologiczna przy Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu

ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom

Wprowadzenie

Cukrzyca typu 2 to przewlekłe, postępujące zaburzenie metaboliczne charakteryzujące się współistnieniem insulinooporności i narastającego upośledzenia funkcji komórek β trzustki1. Dziś wiemy już, że to uproszczona definicja i że do wzrostu stężenia glukozy w przebiegu cukrzycy typu 2 prowadzą złożone zaburzenia wielu narządów i układów. W kontekście przyczyn hiperglikemii sięgamy często do koncepcji złowieszczego oktetu stworzonej przez Ralpha DeFronzo, w której oprócz upośledzenia wydzielania insuliny, zmniejszonej utylizacji glukozy w tkankach obwodowych i zwiększonej wątrobowej produkcji glukozy do hiperglikemii przyczyniają się też nadmierne wydzielanie glukagonu, zwiększona lipoliza, osłabienie efektu inkretynowego, zwiększona reabsorbcja glukozy w nerkach i dysfunkcja neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym2.

Biorąc pod uwagę złożoność przyczyn hiperglikemii, wydaje się naturalne, że leczenie cukrzycy również powinno być wielokierunkowe. Włączenie na wcześniejszych etapach terapii leków o odmiennych punktach uchwytu pozwala na uzyskanie lepszej kontroli metabolicznej, skuteczniejsze zahamowanie progresji choroby i odsunięcie w czasie konieczności inicjacji insulinoterapii. Szczególnie dobrym rozwiązaniem w tym kontekście wydaje się wczesne zastosowanie metforminy w połączeniu z analogiem glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1 – glucagon-like peptide 1). Metformina zapewnia poprawę insulinowrażliwości, zmniejsza wątrobową produkcję glukozy i ułatwia jej utylizację w tkankach obwodowych, a analogi GLP-1 w sposób glukozozależny stymulują wydzielanie insuliny w komórkach β trzustki i ograniczają nadmierną produkcję glukagonu3. Połączenie leków z obu grup wpływa zatem na podstawowe zaburzenia przyczyniające się do progresji cukrzycy typu 2. W świetle nowych wytycznych takie podejście terapeutyczne jest nie tylko uzasadnione patofizjologicznie, ale wręcz konieczne w grupie pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem powikłań ze strony układu krążenia4,5.

Terapia chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych wysokim ryzykiem powikłań ze strony układu krążenia

Od kilku lat, planując terapię pacjenta z cukrzycą typu 2, w pierwszej kolejności oceniamy ryzyko sercowo-naczyniowe. Zarówno wytyczne międzynarodowe, jak i zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) nakładają obowiązek szacowania ryz...

U osób z cukrzycą, niezależnie od jej typu, mamy do czynienia z szybszym rozwojem zmian aterosklerotycznych, a co za tym idzie – z dwukrotnie wyższym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, co potwierdzono w metaanalizie ponad 100 badań...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Terapia chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych wysokim ryzykiem powikłań ze strony układu krążenia

Od kilku lat, planując terapię pacjenta z cukrzycą typu 2, w pierwszej kolejności oceniamy ryzyko sercowo-naczyniowe. Zarówno wytyczne międzynarodowe, jak i [...]

Wpływ doustnego semaglutydu na ryzyko sercowo-naczyniowe

Wyniki badań CVOT dla podawanych podskórnie form agonistów receptora GLP-1 (LEADER, SUSTAIN 6, REWIND) wskazują na kardioprotekcyjne działanie tych leków. Podobne [...]

Analogi GLP-1 a wyrównanie glikemii

Leczenie cukrzycy typu 2 to nie tylko zapobieganie chorobom układu krążenia. Celem terapii jest przecież szeroko pojęta ochrona pacjenta przed powikłaniami [...]

Wpływ doustnego semaglutydu na redukcję masy ciała u pacjentów z cukrzycą typu 2

Bardzo ważnym celem terapeutycznym u osób z cukrzycą typu 2 jest redukcja masy ciała4,5. U wielu pacjentów to otyłość jest podłożem [...]

Droga do szerszego stosowania nowoczesnej terapii cukrzycy w gabinetach lekarzy rodzinnych

Do niedawna terapia analogiem GLP-1 była dostępna jedynie w formie podskórnej: jako leki do stosowania w iniekcji raz dziennie (liraglutyd) czy [...]

Doustny semaglutyd u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Doustny semaglutyd może być bezpiecznie stosowany u chorych z upośledzoną funkcją nerek, co potwierdzono w badaniu PIONEER 5 przeprowadzonym na populacji [...]

Podsumowanie

Analogi GLP-1 to leki skuteczne, bezpieczne i możliwe do stosowania w szerokiej populacji pacjentów z cukrzycą typu 2. Wskazane są szczególnie [...]
Do góry