Temat numeru

Leczenie chorób tarczycy u osób z cukrzycą

dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak
lek. Anna Chwiałkowska
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Katedra i Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak

Katedra i Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

e-mail: anitrog@gmail.com, arogowicz@ump.edu.pl

  • Choroba tarczycy występująca u pacjenta z cukrzycą może wpłynąć na przebieg kliniczny tej ostatniej, wyrównanie metaboliczne oraz ryzyko rozwoju ostrych i przewlekłych powikłań
  • Postępowanie w przypadku chorych na cukrzycę z niedoczynnością tarczycy
  • Leczenie nadczynności tarczycy (choroba Gravesa-Basedowa, wole guzkowe nadczynne)

Zaburzenia funkcji gruczołu tarczowego i cukrzyca to najpowszechniej spotykane endokrynopatie w praktyce lekarskiej. Choroba tarczycy, zwłaszcza niezdiagnozowana, może znacząco wpłynąć na przebieg kliniczny cukrzycy, doprowadzić do pogorszenia jej wyrównania metabolicznego oraz zwiększać ryzyko rozwoju jej ostrych i przewlekłych powikłań. Należy pamiętać, że w przypadku ciężkiej hiperglikemii czy kwasicy ketonowej oznaczenie stężenia we krwi hormonów tarczycy może odbiegać od rzeczywistego stanu tyreometabolicznego i wymagać powtórzenia badania po stabilizacji stanu chorego. Skuteczne leczenie zarówno nadczynności, jak i niedoczynności tarczycy wpływa korzystnie na przebieg cukrzycy.

Cukrzyca a choroby tarczycy – dane epidemiologiczne

Cukrzyca jest chorobą o różnej etiologii, charakteryzującą się stanem przewlekłej hiperglikemii, wynikającej z niedostatecznej produkcji insuliny przez trzustkę lub zmniejszonej wrażliwości tkanek obwodowych na ten hormon. Według różnych doniesień zaburzenia metabolizmu glukozy spełniające kryteria rozpoznania cukrzycy dotyczą ponad 8% populacji polskiej, a zapadalność stale rośnie1,2. Choroby tarczycy, zwłaszcza te o podłożu autoimmunologicznym, także są rozpoznawane coraz częściej – obecnie problem ten może dotyczyć 6,6-7% społeczeństwa3. Zaburzenia funkcji gruczołu tarczowego początkowo przebiegają skrycie, dlatego rekomenduje się badania przesiewowe w kierunku chorób tarczycy w grupach ryzyka4.

Ryzyko chorób tarczycy u pacjenta z już rozpoznaną cukrzycą jest większe niż w populacji ogólnej. Współwystępowanie tych 2 patologii układu wewnątrzwydzielniczego szacuje się na od 8,8-15% w populacji wszystkich chorych na cukrzycę do nawet 30% w ...

W cukrzycy typu 1 zwiększoną zapadalność na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy tłumaczy się istnieniem wspólnego podłoża genetycznego tych chorób. Badania nad ustaleniem głównych genów odpowiedzialnych za to zjawisko nadal trwają. Aktualnie naj...

Z kolei częste współistnienie cukrzycy typu 2 i niedoczynności tarczycy lub wola tłumaczy się tym, że są to choroby, których częstość wzrasta wraz z wiekiem. W tym wypadku nie można jednak wykluczyć również podłoża genetycznego, szczególnie patomechanizmów związanych z nasiloną w cukrzycy typu 2 insulinoopornością7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cukrzyca a choroby tarczycy – dane epidemiologiczne

Cukrzyca jest chorobą o różnej etiologii, charakteryzującą się stanem przewlekłej hiperglikemii, wynikającej z niedostatecznej produkcji insuliny przez trzustkę lub zmniejszonej wrażliwości [...]

Relacje między cukrzycą a hormonami tarczycy

Liczne implikacje kliniczne wynikają z fizjologicznych i biochemicznych aspektów działania oraz współdziałania hormonów tarczycy i insuliny na metabolizm węglowodanów, a także [...]

Niedoczynność tarczycy a cukrzyca

Niedoczynność tarczycy to zespół objawów klinicznych spowodowany niedoborem LT4 i wynikającym z niego niedostatecznym działaniem LT3, co skutkuje spowolnieniem procesów metabolicznych [...]

Leczenie niedoczynności tarczycy u chorego na cukrzycę

Leczenie niedoczynności tarczycy w przypadku współtowarzyszącej cukrzycy nie odbiega od standardowych zasad i polega na stosowaniu doustnego preparatu lewotyroksyny. U chorych [...]

Nadczynność tarczycy a cukrzyca

Jawna nadczynność tarczycy to zespół objawów klinicznych wynikających ze zwiększonej produkcji i/lub uwalniania hormonów tarczycy. Najczęstszymi przyczynami są nadmierna produkcja hormonów [...]

Leczenie nadczynności tarczycy u chorego na cukrzycę

Pierwszym celem jest jak najszybsze wyrównanie nadczynności tarczycy (uzyskanie eutyreozy – eliminacja objawów klinicznych i powrót fT4, fT3 do wartości referencyjnych). [...]

Wole i rak tarczycy a cukrzyca

Mianem wola określa się powiększenie tarczycy >18-20 ml u kobiet i 25 ml u mężczyzn ocenianej za pomocą badania ultrasonograficznego. Zgodnie [...]

Podsumowanie

Niezmiernie istotne jest prawidłowe rozpoznanie i aktywne poszukiwanie chorób tarczycy u pacjentów z cukrzycą. Niemy przebieg kliniczny może opóźnić diagnozę, a [...]
Do góry