Należy podkreślić, że uwidocznienie bezpośrednio po histerektomii wypływu moczu z obu ujść moczowodowych nie gwarantuje zachowania ciągłości moczowodów, nie pozwala też na rozpoznanie uszkodzeń termicznych, zagięcia ani zwężenia. Mimo tych ograniczeń American Association of Gynecologic Laparoscopists zaleca obecnie rutynowe wykonywanie cystoskopii u wszystkich chorych poddanych totalnej histerektomii laparoskopowej. Zgromadzone dotychczas dane nie są jednak wystarczające, aby zalecenie to rozszerzyć na chore poddane subtotalnej histerektomii laparoskopowej.4

Uszkodzenie ściany pęcherza moczowego łatwo rozpoznać już na początku badania cystoskopowego, ponieważ świadczy o niej niemożność wypełnienia pęcherza płynem. Należy wówczas obejrzeć dokładnie cały pęcherz, zwracając szczególną uwagę na okolice preparowania, czyli szczyt i dno pęcherza. Dożylne podanie barwnika (najchętniej wykorzystuje się indygokarmin, ponieważ zastosowanie błękitu metylenowego stwarza niewielkie, ale znaczące ryzyko rozwoju methemoglobinemii) ułatwia uwidocznienie wypływu moczu z ujść moczowodów. Powolny wypływ lub jego brak są często oznaką uszkodzenia moczowodu.

Cystoskopia jest przydatną metodą oceny przesiewowej, ma jednak swoje ograniczenia. Wyniki przeprowadzonego ostatnio w naszym ośrodku retrospektywnego badania, podczas którego cystoskopię wykonywano jedynie u części operowanych, wykazały, że w trakcie tego badania u żadnej z nich nie wykryto uszkodzenia pęcherza moczowego w trakcie zabiegu. W dodatku podczas wziernikowania obraz pęcherza był prawidłowy u 50% chorych, u których po operacji rozpoznano uszkodzenie jego ściany.25 Ograniczenia te są szczególnie ważne u chorych poddawanych histerektomii laparoskopowej, u których podczas preparowania i zaopatrywania naczyń krwionośnych wykorzystuje się zwykle elektrokoagulację. Objawy uszkodzenia w następstwie urazu termicznego mogą się ujawnić z opóźnieniem, po 10-14 dniach, i zwykle nie są widoczne w trakcie cystoskopii śródoperacyjnej ani badań obrazowych wykonywanych wkrótce po zabiegu.25,26 Jak już wspomniano, prawidłowy wypływ moczu z ujść moczowodów nie gwarantuje ciągłości ściany moczowodu u chorych z upośledzeniem jego drożności. Cystoskopia bywa wprawdzie przydatną dodatkową metodą ułatwiającą rozpoznanie uszkodzenia ściany pęcherza moczowego lub moczowodu, nie zastąpi jednak właściwej techniki chirurgicznej ani uwidocznienia i wyłonienia tych struktur w trakcie operacji.

Strategia 4: rozpoznawanie uszkodzenia

Późne rozpoznanie uszkodzenia układu moczowego pogarsza wyniki leczenia i może się przyczynić do wystąpienia przewlekłych powikłań, takich jak upośledzenie czynności nerek lub ich niewydolność. Zaleca się skorzystanie w trakcie operacji lub po zabiegu z konsultacji urologa. W sytuacjach trudnych taka konsultacja może się okazać konieczna, nawet jeśli ginekolog jest w stanie przeprowadzić operację naprawczą moczowodu lub pęcherza moczowego. Natychmiastowe postępowanie naprawcze zależy od rodzaju uszkodzenia, np. zmiażdżenie lub oparzenie ściany moczowodu wymaga wycięcia jego uszkodzonego fragmentu. Jeśli rozpoznanie ustalono z opóźnieniem, przed ostateczną operacją naprawczą konieczne jest niekiedy czasowe wprowadzenie cewnika nefrostomijnego.

Po operacji wyłonienie chorych, u których w trakcie zabiegu doszło do uszkodzenia układu moczowego, ale go wówczas nie rozpoznano, wymaga zwrócenia uwagi na pewne cechy nasuwające podejrzenie takiego uszkodzenia. U takich chorych może wystąpić cała gama objawów w zależności od czasu, jaki upłynął od operacji. Należą do nich: ból w okolicy lędźwiowej, tkliwość w kącie żebrowo-kręgosłupowym, gorączka, objawy niedrożności, zapalenia otrzewnej, bezmocz27 lub przetoka.28,29 W diagnostyce uszkodzenia układu moczowego przydatna jest tomografia komputerowa, która pozwala uwidocznić wyciek moczu do jamy brzusznej lub przestrzeni zaotrzewnowej.28 Ponadto stosuje się ureteropielografię wsteczną pod kontrolą fluoroskopową oraz urografię dożylną.29

Podsumowanie

Uszkodzenie układu moczowego jest dobrze znanym powikłaniem histerektomii niezależnie od zastosowanej metody operacyjnej. Dobra znajomość warunków anatomicznych i swobodne poruszanie się w polu operacyjnym, a także właściwa stratyfikacja przedoperacyjnych czynników ryzyka mają zasadnicze znaczenie dla zminimalizowania powikłań ze strony układu moczowego. Pierwszym krokiem pozwalającym zapobiec późnemu rozpoznaniu uszkodzenia jest ocena zachowania ciągłości ścian moczowodów i pęcherza moczowego. Cystoskopia jest przydatną dodatkową metodą diagnostyczną, nie pozwala jednak na wykrycie wszystkich uszkodzeń. Poważne podejrzenie uszkodzenia układu moczowego po operacji i przeprowadzenie właściwych badań obrazowych ułatwiają wczesne rozpoznanie. Jeśli podczas histerektomii jest możliwe przeprowadzenie operacji naprawczej układu moczowego, zaleca się poproszenie o konsultację bardziej doświadczonego operatora lub urologa. Przed wykonaniem operacji naprawczej w późniejszym terminie konieczne mogą być dodatkowe interwencje.

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 2, February 2013, p. 28. Preventing urinary tract injury at the time of hysterectomy. Four strategies for success.

Do góry