Czy implant stanowi właściwy wybór dla kobiety karmiącej piersią?

Według USMEC założenie implantu u kobiety karmiącej piersią jest bezpieczne.25 Istnieją nieliczne badania świadczące o tym, że taka antykoncepcja oparta wyłącznie na progestagenie nie ma niekorzystnego wpływu na rozpoczęcie i kontynuację karmienia piersią lub wzrost i rozwój dziecka.33-35

Kiedy można uznać za właściwe założenie implantu po porodzie u kobiety karmiącej piersią?

Istnieją nieliczne dowody na poparcie bezpieczeństwa implantów zakładanych na różnym etapie po porodzie u kobiet, które nie karmią piersią (kategoria 1) oraz karmiących (kategoria 2, tab. 2).25

Założenie implantu przed upływem 4 tygodni jest zaliczane do kategorii 2 z uwagi na teoretyczne obawy o przechodzenie niewielkich ilości etonogestrelu z mleka matki do organizmu noworodka.

Nad teoretycznym ryzykiem przeważają często korzyści wynikające z założenia implantu przed wypisaniem pacjentki ze szpitala. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia wczesnej owulacji po porodzie, ryzyko, że kobieta nie zgłosi się ponownie na wizytę po porodzie lub też opcję wygaśnięcia jej świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Beyoncé jest kandydatką do założenia implantu po urodzeniu dziecka przed wypisaniem ze szpitala.

Przypadek 3: Wkładka wewnątrzmaciczna po poronieniu

U Sarah, 35-latki z historią 4 ciąż i 3 porodów żywych niemowląt, zdiagnozowano poronienie w 10 tygodniu ciąży. Pacjentka jest zainteresowana założeniem wkładki.

Czy można umieścić IUD bezpośrednio po zabiegu rozszerzenia szyjki i wyłyżeczkowania jamy macicy?

Umieszczenie wkładki wewnątrzmacicznej lub implantu bezpośrednio po niepowikłanym łyżeczkowaniu macicy jest bezpieczne, skuteczne i wygodne dla pacjentki.36 Pozwala uniknąć dodatkowego zabiegu i zapewnia natychmiastową ochronę antykoncepcyjną.

Według kryteriów USMEC założenie IUD lub implantu zaraz po aspiracyjnym oczyszczeniu jamy macicy w pierwszym trymestrze ciąży klasyfikowane jest jako kategoria 1.25 W przypadku założenia wkładki bezpośrednio po rozszerzeniu szyjki macicy i łyżeczkowaniu jamy macicy w drugim trymestrze ciąży procedura jest zaliczana do kategorii 2. Ryzyko powikłania w przypadku założenia wkładki zaraz po zabiegu jest bardzo małe i na podobnym poziomie, co w przypadku jej odroczonej aplikacji.37 Po 6 miesiącach IUD jest stosowana częściej w przypadku aplikacji bezpośrednio po zabiegu niż wtedy, gdy założenie wkładki zostało odroczone o 2-4 tygodnie. Pacjentce należy zaproponować założenie wkładki od razu po zabiegu łyżeczkowania.

Podsumowanie

Dzięki metodom antykoncepcji o przedłużonym odwracalnym działaniu możliwe jest obniżenie wskaźnika nieplanowanych ciąż w Stanach Zjednoczonych. Lekarze położnicy i ginekolodzy powinni wziąć pod uwagę większą grupę kobiet przy planowaniu antykoncepcji o przedłużonym odwracalnym działaniu.

Contemporary OB/GYN, Vol. 57, No. 12, December 2012, p. 26. Leveraging long-acting reversible contraceptives (LARCs). Three cases in contraception.

Do góry