Mięśniaki macicy – farmakologiczne metody leczenia

Togas Tulandi, MD1
Nouf Al-Asmari, MD2

1Professor and Interim Chair of Obstetrics and Gynecology, Milton Leong Chair, Reproductive Medicine, McGill University, Interim Chief of Department of Obstetrics and Gynecology, McGill University Health Center, Montreal

2former fellow in Reproductive Endocrinology and Infertility, McGill University, Montreal

Dr Tulandi zgłasza pracę w charakterze doradcy w firmie Actavis Inc.

Dr Al-Asmari nie zgłasza żadnego konfliktu interesów w związku z treścią artykułu.

Contemporary OB/GYN 2015;60(3):18-23

U pacjentek, u których wykonanie operacji nie jest zalecane lub nie jest konieczne, złagodzenie objawów lub zmniejszenie rozmiarów mięśniaków można osiągnąć, stosując leczenie farmakologiczne.

Mięśniaki są najczęstszymi guzami łagodnymi narządu rodnego. W rzeczywistości 25% kobiet powyżej 35 roku życia ma mięśniaki macicy. Większość z nich nie ma objawów klinicznych. Jeśli objawy występują, mogą obejmować obfite krwawienia miesiączkowe, krwawienie międzymiesiączkowe lub po menopauzie, niepłodność, bóle pleców, uczucie ucisku, dolegliwości ze strony układu moczowego, wodonercze spowodowane uciskiem moczowodu.1,2 Dolegliwości są związane z rozmiarem, rodzajem i lokalizacją guza/guzów.

Leczenie pacjentek z mięśniakami macicy dającymi objawy zależy od wielu czynników, w tym od wieku, planów rozrodczych, wielkości, lokalizacji i liczby mięśniaków oraz rodzaju i stopnia nasilenia objawów. Kobiety, u których nie występują objawy kliniczne, nie wymagają żadnego leczenia, nie zaleca się też wykonywania profilaktycznej operacji w celu zapobiegania występowaniu powikłań.3

Dostępne są różne strategie leczenia kobiet z mięśniakami wywołującymi objawy, w tym postępowanie wyczekujące (zwłaszcza u pacjentek przed menopauzą), leczenie farmakologiczne i operacja.

W artykule ograniczono się do przeglądu farmakologicznych metod leczenia mięśniaków macicy. Jest to metoda szczególnie przydatna u pacjentek, u których istnieją przeciwwskazania do operacji, kobiet z grupy dużego ryzyka operacyjnego lub u tych, które nie chcą przechodzić zabiegu embolizacji tętnicy macicznej. Celem leczenia jest złagodzenie objawów i poprawa jakości życia.

Leczenie farmakologiczne stosuje się również przed operacją w celu ograniczenia ukrwienia oraz zmniejszenia objętości mięśniaków, co umożliwi zastosowanie procedur minimalnie inwazyjnych.

Leczenie objawowe

Doustne tabletki antykoncepcyjne

Efekt działania doustnych tabletek antykoncepcyjnych (OCP – oral contraceptive pills) na mięśniaki jest słabo poznany, a dane dotyczące ich wpływu na rozmiar mięśniaków są sprzeczne. Hamując owulację, zarówno OCP, jak i ciąża mogą zapobiegać nawrotom mięśniaków po miomektomii.4 OCP wydają się poprawiać krótkoterminowe wyniki w zakresie zaburzeń miesiączkowania dzięki działaniu na endometrium, nie zmniejszają jednak wielkości mięśniaków.5 Na podstawie metaanalizy autorzy stwierdzili 17% zmniejszenie chorobowości wśród kobiet, które stosowały OCP przez 5 lat lub dłużej.6

Kwas traneksamowy

Kwas traneksamowy (TA – tranxemic acid) jest analogiem lizyny, który zmniejsza ilość traconej krwi, zapobiegając degradacji fibryny. Food and Drug Administration (FDA) zarejestrowała ten lek w leczeniu obfitych krwawień miesiączkowych w 2009 roku....

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie prowadzące do zmniejszenia wielkości mięśniaków

Agoniści hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRHa – gonadotropin-releasing hormone agonist) działają przez wiązanie się z receptorami GnRH w przysadce. W następstwie tego [...]

Wytyczne postępowania klinicznego: uliprystal w porównaniu z GnRHa

U kobiet z obfitymi krwawieniami z jamy macicy autorzy stosowali octan uliprystalu w dawce 5 mg na dobę przez 3 miesiące. Takie podejście [...]
Do góry