Przemoc seksualna i przymus rozrodczy – strategie postępowania

Elizabeth Miller, MD1
Judy Chang, MD, MPH2

1Chief, Adolescent and Young Adult Medicine, Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC, Associate Professor of Pediatrics, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania

2Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania

Autorki nie zgłaszają żadnych konfliktów interesów związanych z zagadnieniami poruszanymi w tym artykule.

Wsparcie finansowe uzyskano od Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (RO1HD064407 – Miller i RO3HD079507 – Miller i Chang).

Pacjentki doświadczające przemocy ze strony partnera seksualnego stwierdzały, że pozytywne, wspierające podejście przedstawicieli ochrony zdrowia pomogło im poprawić swoją sytuację.


ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Kobiety mogą nie postrzegać swoich doświadczeń związanych ze stosowaniem siły, dominacją, zastraszaniem lub kontrolowaniem jako przemocy ze strony partnera seksualnego ani nie widzieć siebie w roli ofiar.
  • Rozmowy na temat IPV/RC mogą powodować zmiany postaw i zachowań u kobiet, które zwiększają ich bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
  • Wygłoszone z przekonaniem przez lekarza stwierdzenie: „Zasługuje Pani, żeby być traktowana z szacunkiem” może zmienić życie pacjentki.
  • Kwestia IPV/RC powinna być poruszana podczas wszelkiego rodzaju wizyt lekarskich.
  • Rozmowę na ten temat mogą zainicjować przeszkoleni asystenci medyczni lub pielęgniarki.
  • Częste prośby o testy ciążowe lub w kierunku STI oraz antykoncepcję awaryjną to sygnały alarmowe, które powinny prowadzić do dokładniejszych pytań.


Szacuje się, że 42,4 miliona lub więcej niż jedna na trzy kobiety w Stanach Zjednoczonych padnie ofiarą gwałtu, przemocy fizycznej lub prześladowania (stalkingu) ze strony partnera seksualnego w ciągu całego życia. Dane te pochodzą z badania National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS) przeprowadzonego przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w 2011 r.1 Przemoc ze strony partnera seksualnego (intimate partner violence, IPV) obejmuje stosowanie fizycznych, seksualnych, emocjonalnych lub słownych gróźb lub przemocy ze strony małżonka lub partnera w relacjach homoseksualnych lub heteroseksualnych. Zachowania przybierające postać prześladowania, gróźb w internecie, kontrolowania finansów lub miejsca pobytu mają na celu sprawowanie kontroli lub poniżanie.

Przemoc ze strony partnera seksualnego nieproporcjonalnie często dotyczy młodych kobiet; badanie ankietowe CDC wykazało, że 69% kobiet doświadczających tego rodzaju przemocy opisywało, że pierwsze tego typu zdarzenie miało miejsce przed 25 rokiem życia.1 Doświadczanie tego rodzaju przemocy jest związane z nieplanowanymi ciążami, chorobami przenoszonymi drogą płciową (sexually transmitted infection, STI), niestosowaniem prezerwatyw,2-4 niekonsekwentnym stosowaniem prezerwatyw,5-12 a także obawą przed namawianiem partnera do ich stosowania.2-4 Często dochodzi również do wymuszonych kontaktów seksualnych. W badaniach studentek 28-42% kobiet opisuje co najmniej jedno doświadczenie tego rodzaju.13,14 Wśród kobiet, które były zgwałcone w jakimś momencie życia, 80% zgłaszało, że do pierwszego zdarzenia tego rodzaju doszło przed 25 rokiem życia, a blisko połowa z nich doświadczyła pierwszego gwałtu przed 18 rokiem życia (30% między 11 a 17 rokiem życia, a 12% przed 10 rokiem życia).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przedstawiciele ochrony zdrowia mogą podjąć skuteczne działania

Badania sondażowe kobiet, niezależnie od tego, czy doświadczyły one przemocy seksualnej ze strony partnera, czy też nie, wykazywały, że pacjentki chcą, [...]

Powszechna edukacja kobiet

W jednym z badań jakościowych kobiety z IPV w wywiadzie doradzały pracownikom ochrony zdrowia, żeby rozważyli oferowanie materiałów dotyczących tego rodzaju [...]

Poruszanie tematu przemocy seksualnej ze strony partnera i przymusu rozrodczego

Każda rozmowa poruszająca tematykę przemocy powinna odbywać się w cztery oczy, bez osób towarzyszących (również partnerów) w tym samym pomieszczeniu.44 W [...]

Ukierunkowana ocena podczas wizyt związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym

Przemoc seksualna ze strony partnera i przymus reprodukcyjny mają poważne konsekwencje dla zdrowia reprodukcyjnego kobiet, wpływając m.in. na pojawianie się nieplanowanych [...]

Strategie ograniczania szkód w ośrodkach zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym

W ośrodkach klinicznych przedstawiciele ochrony zdrowia mają możliwość zaproponowania dodatkowych strategii ograniczania szkód. Może to polegać na stosowaniu wkładek wewnątrzmacicznych, które [...]

Reagowanie na ujawnianie przemocy i natychmiastowe kierowanie we właściwe miejsca

Celem wprowadzenia oceny IPV/RC jest wspieranie kobiet doświadczających tego rodzaju przemocy, nadawanie ważności ich doświadczeniom, zmniejszenie poczucia wstydu i izolacji oraz [...]

Ocena bezpieczeństwa podczas wizyt w czasie ciąży

Lekarze mają również obowiązek pytać o bezpieczeństwo kobiety po stwierdzeniu u niej ciąży. Pytanie w rodzaju: „W jaki sposób może zareagować [...]

Podsumowanie

Pracownicy ochrony zdrowia mają wyjątkowe możliwości edukowania wszystkich kobiet na temat przemocy ze strony partnera seksualnego i przymusu rozrodczego, mogą oferować [...]
Do góry