Podsumowanie

W ciągu ostatniego stulecia prewencja i leczenie raka szyjki macicy zostały całkowicie zrewolucjonizowane, co stanowi być może jeden z największych sukcesów współczesnej medycyny, począwszy od opracowania metody badania cytologicznego wymazu szyjki macicy, przez odkrycie, że zakażenie HPV jest przyczyną niemal wszystkich przypadków raka szyjki macicy, a także wielu innych nowotworów złośliwych oraz łagodnych, a skończywszy na niedawnym wprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko HPV.

Obecnie wyzwaniem jest zapewnienie powszechności szczepień na poziomie populacyjnym. W celu zwiększenia częstości szczepień można wykorzystywać szkolne programy szczepień chłopców i dziewcząt w okresie przedpokwitaniowym.59 W przyszłości stopień przestrzegania zaleceń w kwestii szczepień zostanie być może zwiększony, a koszty szczepień zmniejszone dzięki wprowadzeniu schematów podawania tylko dwóch dawek lub nawet tylko jednej dawki szczepionki. Skuteczność takich schematów szczepień jest wciąż przedmiotem badań.60 Zasadnicze znaczenie w tej kwestii będą miały przyszłe badania z zakresu zdrowia publicznego.

Dodatkowo dostęp do szczepień przeciwko HPV w krajach rozwijających się jest ograniczony przez koszty oraz konieczność przechowywania szczepionki w niskich temperaturach. Trwają wysiłki mające na celu opracowanie alternatywnych szczepionek, które mogą chronić przed większą liczbą typów wirusa, a także będą tańsze w produkcji. Godnym uwagi celem jest wreszcie opracowanie szczepionki o charakterze terapeutycznym, a nie profilaktycznym, przeznaczonej dla osób z inwazyjnymi nowotworami wywołanymi przez HPV.

Żaden z autorów nie zgłosił konfliktów interesów odnoszących się do treści niniejszego artykułu.

Contemporary OB/GYN 2016;61(3):24-41

Do góry