Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (4): 49-50

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwiązanie:

1. Skorygowane przełożenie dużych tętnic – ccTGA (ryc. 1, 3).
Do góry