Wiele mówi się o celowości denerwacji nerek stosowanej w przypadku opornego na farmakoterapię pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Zaobserwowano tu towarzyszącą spadkowi ciśnienia tętniczego szybką redukcję masy lewej komory i odwrotny remodeling. Czy przyjdzie czas na wdrożenie tej metody leczenia u chorych z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory?

Podsumowanie

Niewydolność serca jest polem bardzo intensywnych badań różnych strategii terapii. Pojawienie się nowych leków, w tym także nowych celów terapeutycznych, oraz nowe zastosowania dla znanych substancji stanowią jeden kierunek rozwoju. Bardzo dynamicznie poszerza się spektrum urządzeń wspomagających pracę serca. Nie można jednak zapominać o klasycznym schemacie terapii oraz regularnej, indywidualnie dobranej dawce ruchu dla każdego pacjenta w stabilnej fazie choroby.

Do góry