Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (6): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Na wstępie pragnę złożyć gratulacje Panu Profesorowi Jarosławowi Kaźmierczakowi, który został mianowany przez ministra zdrowia nowym konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii. Jednocześnie składam podziękowanie Panu Profesorowi Grzegorzowi Opolskiemu, który przez ostatnie lata pełnił tę zaszczytną funkcję, za reprezentowanie środowiska polskich kardiologów, ogromny wkład pracy oraz wysiłek i starania, dzięki którym znacząco przyczynił się do wysokiej pozycji, jaką zajmuje obecnie polska kardiologia w kraju oraz w Europie.

Zapraszam do zapoznania się z przedwakacyjnym, czerwcowym numerem Kardiologii po Dyplomie. W numerze znajdziemy artykuły dotyczące przezskórnych interwencji wieńcowych, postępowania w niewydolności serca, terapii przeciwkrzepliwej oraz arytmologii.

W pierwszym artykule znajdziemy wiecznie aktualny temat: czy otwierać zamkniętą tętnicę po przekroczeniu dopuszczalnego przez rekomendacje czasu od wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. Dr Radosław Pracoń oraz prof. nadzw. Mariusz Kruk z Instytutu Kardiologii w Warszawie prezentują dane z badań randomizowanych, w tym z badania OAT, z badań obserwacyjnych, oraz porównują aktualnie obowiązujące rekomendacje europejskich i amerykańskich towarzystw.

W dziale „Niewydolność serca” pojawia się ważny problem powracających do szpitala chorych z przewlekłą zdekompensowaną niewydolnością serca. Ponowne hospitalizacje wiążą się z pogarszającym się rokowaniem chorych i dużymi kosztami świadczeń szpitalnych. Czy możemy wpływać na ograniczenie liczby ponownych hospitalizacji – o tym dowiemy się z artykułu przygotowanego przez dr Karolinę Wojtczak-Soskę oraz prof. Małgorzatę Lelonek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dla każdego chorego z niewydolnością serca należy dobrać indywidualnie zalecenia dietetyczne. O tym ważnym problemie pisze doc. Dariusz Włodarek z Katedry Dietetyki SGGW w Warszawie.

Niedoceniany dotychczas problem występowania zaburzeń funkcji poznawczych u chorych z migotaniem przedsionków przygotował zespół prof. Katarzyny Mizi-Stec ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W artykule znajdziemy przegląd aktualnych danych z piśmiennictwa dotyczących czynników ryzyka, podstaw rozpoznawania naczyniopochodnych zaburzeń poznawczych oraz dowiemy się, jak im zapobiegać.

Leczenie kardiologiczne chorych z przewlekłą chorobą nerek jest często niełatwe, szczególnie gdy chory ma wskazania do terapii przeciwkrzepliwej. O tym trudnym problemie, w aspekcie stosowania antagonistów witaminy K, heparyn oraz nowych leków przeciwkrzepliwych, dyskutują nefrolog prof. Tomasz Stompór oraz kardiolog dr Ewa Sienkiewicz-Tarasiuk z Olsztyna.

Zespół autorów z Bydgoszczy, dr Dorota Bednarska i prof. Władysław Sinkiewicz, prezentuje zagadnienie oceny ryzyka przed niekardiologicznymi zabiegami z użyciem skal ryzyka oraz badania ergospirometrycznego. Badanie to powinno być coraz szerzej stosowane zarówno w tym celu, jak i w innych uznanych wskazaniach, takich jak niewydolność serca.

Zachęcam również do zapoznania się z ciekawymi przypadkami EKG, zagadkowymi obrazami echokardiograficznymi oraz z doniesieniami ostatniego miesiąca przygotowanymi przez niezawodnych redaktorów tych działów.

Do góry