Przypadki kliniczne

Przypadki nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce klinicznej

Małgorzata Kloch-Badełek, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Danuta Czarnecka

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpital Uniwersytecki, Kraków

Adres korespondencyjny: dr n. med. Małgorzata Kloch-Badełek I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego CM UJ Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 17 31-501 Kraków

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (7-8): 53-59

Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze stanowi istotny problem, nie tylko zdrowotny, ale również społeczny i ekonomiczny. Łączna częstość występowania nadciśnienia tętniczego w populacji ogólnej wynosi 30-45% i zwiększa się z wiekiem. Wszystkim pacjentom z nadciśnieniem tętniczym w celu obniżenia ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenia liczby czynników ryzyka sercowo-naczyniowego należy zalecić zmiany w stylu życia, do których należą:

  • ograniczenie spożycia soli kuchennej do 5-6 g dziennie,
  • ograniczenie spożycia alkoholu do 20-30 g etanolu dziennie u mężczyzn i 10-20 g etanolu dziennie u kobiet,
  • zwiększenie podaży warzyw, owoców i ubogotłuszczowych produktów mlecznych,
  • zmniejszenie BMI do 25 kg/m2, obwodu pasa do <102 cm u mężczyzn i <88 cm u kobiet,
  • systematyczny wysiłek fizyczny,
  • abstynencja nikotynowa.

Ponadto zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension, ESH) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) dotyczącymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym z 2013 r. dysponujemy 5 klasami leków hipotensyjnych: diuretykami, beta-adrenolitykami, antagonistami kanałów wapniowych, inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz antagonistami receptora dla angiotensyny, które są zalecane do rozpoczynania i kontynuowania leczenia hipotensyjnego w monoterapii oraz w połączeniach. Można również rozważyć inne połączenia leków, jeśli ich zastosowanie jest korzystne i prowadzi do istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego. W pewnych szczególnych sytuacjach klinicznych współistniejących z nadciśnieniem tętniczym należy modyfikować działania, pamiętając o indywidualizacji terapii.

W niniejszym artykule autorzy chcieliby przedstawić postępowanie w wybranych, często szczególnych sytuacjach klinicznych związanych z leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz choroby współistniejącej.

Opis przypadku 1

29-letnia kobieta w 12 tygodniu pierwszej ciąży została skierowana przez ginekologa do poradni nadciśnienia tętniczego z powodu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego podczas wizyty kontrolnej. Pacjentka neguje występowanie innych chorób przewlekłych. Ciśnienie tętnicze było zmierzone uprzednio kilka lat wcześniej u lekarza POZ, ale wartości nie pamięta. W wywiadzie pacjentka podaje okresowe bóle głowy w okolicy potylicy. Pracuje jako sekretarka w międzynarodowej korporacji. Pracę swoją ocenia jako stresującą. Rodzice pacjentki (matka w wieku 59 lat i ojciec w wieku 60 lat) chorują od wielu lat na nadciśnienie tętnicze. Ponadto chora podaje, że jej matka 25 lat wcześniej miała wykonane cięcie cesarskie w związku ze stanem przedrzucawkowym. Dziecko zmarło. Rodzeństwa nie posiada.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 2

Mężczyzna, lat 52, z kilkuletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego został przyjęty do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu bólu w klatce piersiowej. Ból [...]

Opis przypadku 3

Pacjent, lat 81, z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego został skierowany przez lekarza rodzinnego do poradni nadciśnienia tętniczego w celu modyfikacji leczenia [...]

Opis przypadku 4

Mężczyzna, lat 66, wieloletni pacjent poradni nadciśnienia tętniczego zgłosił się na zaplanowaną kilka miesięcy wcześniej wizytę kontrolną. Skarżył się na okresowo [...]
Do góry