Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy!

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Przewodni temat przedświątecznego wydania „Kardiologii po Dyplomie” stanowią badania genetyczne w kardiologii. Do niedawna genetyka kojarzyła się lekarzom praktykom jedynie z badaniami klinicznymi. Obecne rekomendacje wskazują, że badania te powinny być częściej używane w diagnostyce kardiologicznej. Służą nie tylko rozpoznawaniu, ale także prognozowaniu przebiegu choroby i jej ryzyka u krewnych. Warto wiedzieć, u kogo takie badanie wykonać oraz gdzie można to zrobić. Zespół z Instytutu Kardiologii w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracował przejrzystą informację na ten temat.

Specjaliści z Polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń przygotowali artykuł o diagnostyce obrazowej w nowotworach serca. Autorzy przedstawiają możliwości diagnostyczne echokardiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz PET. Artykuł jest bogato ilustrowany zdjęciami przypadków.

Migotanie przedsionków towarzyszy często niewydolności serca. Kiedy kontrolować częstość, rodzaj rytmu, kiedy stosować stymulację serca, jak leczyć przeciwkrzepliwie, dowiemy się z opracowania Rafała Dąbrowskiego i Hanny Szwed z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Pacjent z przewlekłą chorobą nerek należy do grupy zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jest ono bardzo duże u chorych dializowanych i dlatego nierzadko widujemy ich na oddziałach kardiologicznych. Trafiają tam z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Wymagają często interwencji przezskórnej z zastosowaniem leków przeciwpłytkowych. Temu, jak stosować je u chorych dializowanych, poświęcony jest tekst Macieja Raczka i wsp. z I Kliniki Kardiologii w Katowicach-Ochojcu.

Zastosowanie telemedycyny we współczesnej kardiologii w ramach przypadków EKG ukazuje Krzysztof Szydło. Z kolei zespół podkradania tętnicy podobojczykowej i chirurgiczne aspekty jego leczenia przybliża Mirosław Dziekiewicz z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W cyklu prezentacji drobnych zabiegów w tym numerze znajdziemy informację o rodzajach filtrów do żyły głównej oraz wskazania do ich implantacji, opisane przez Macieja Kostrubca z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Echoporadzie m.in. metoda śledzenia plamki w ocenie asynchronii skurczu komory. Jak wykrywać napadowe migotanie przedsionków u chorego z udarem mózgu, występujące sporadycznie? O tym w artykule Macieja Janiszewskiego i Marka Kucha z Warszawy.

I na zakończenie – o sportowcach wyczynowych i chorobach mogących prowadzić do nagłego zgonu piszą Wojciech Król, Artur Mamcarz i Wojciech Braksator z Warszawy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom oraz Autorom życzę radosnego wypoczynku i szczęśliwego przeżywania świątecznego czasu oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016.

Do góry