Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Przekazujemy Państwu wakacyjny numer „Kardiologii po Dyplomie”, na który, mamy nadzieję, znajdzie się czas w wypełnionym wypoczynkiem i relaksem okresie urlopowm. A oto tematy, które zawiera aktualny numer.

Farmakogenetyka jest dziedziną, która wydaje nam się bardzo odległa od codziennej praktyki kardiologa. Pozwala ona jednak na wyjaśnienie międzyosobniczych różnic w reakcji na podany lek. Artykuł dr Anny Wojtczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi traktuje o polimorfizmie genetycznym cytochromu P450 i zawiera rozważania nad wpływem różnych polimorfizmów na działanie wybranych, często zapisywanych przez kardiologów leków.

Prewencja pierwotna schorzeń sercowo-naczyniowych jest tym skuteczniejsza, im wcześniej podejmowana jest interwencja w zakresie najważniejszych czynników ryzyka. Artykuł lek. Dominiki Dąbrowskiej i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego porusza temat postępowania w hiperlipidemii u dzieci i młodzieży.

Z kolei artykuł prof. Mirosława Kowalskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawia problemy, z którymi styka się kardiolog przejmujący chorego po uzyskaniu pełnoletniości od kardiologa dziecięcego. Niezawodnie autor przedstawia ciekawe zdjęcia w ramach EchoporadyEchoszarady.

Omdlenia należą do jednych z częstszych objawów u chorych kierowanych na diagnostykę kardiologiczną. O tym, jak należy postępować, aby uniknąć błędu w diagnostyce, pisze prof. Piotr Kułakowski z CMKP w Warszawie.

Wszczepienie układu stymulującego może wywoływać u niektórych chorych niepożądane objawy, wywołane niedostosowaniem trybu stymulacji do endogennej akcji serca pacjenta. Nazywane są one zespołem stymulatorowym. Zmiana trybu stymulacji – czasem tylko przez przeprogramowanie urządzenia lub rozszerzenie układu stymulującego – pozwala je usunąć. Piszą o tym dr Leszek Chęciński i prof. Jacek Gajek z Wrocławia.

Pozostając w kręgu zagadnień z dziedziny arytmologii, kolejne przypadki EKG, tym razem u chorych z częstoskurczami z szerokimi zespołami QRS, prezentuje dr hab. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Katowic.

Tematyce nagłego zgonu sercowego poświęcony jest artykuł dr Bogny Fross-Nieradko i wsp. z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Rozważania dotyczą osób rodzinnie zagrożonych tym incydentem.

Określenie tzw. żywotności mięśnia sercowego w obszarze wykazującym odcinkowe zaburzenia kurczliwości jest ważnym zadaniem diagnostycznym, szczególnie przed planowanym zabiegiem rewaskularyzacyjnym. Opracowanie lek. Dawida Miśkowca i prof. Piotra Lipca z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiera opis różnych metod oceny i ich aktualnego zastosowania.

Szczególna postać niskogradientowej stenozy aortalnej, tzw. paradoksalnej niskoprzepływowej, może sprawiać znaczne trudności diagnostyczne w kontekście jej istotności hemodynamicznej i wskazań do zabiegu. Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł dr. Bartosza Lasoty i wsp. z Katedry i Kliniki Kardiologii z Katowic-Ochojca i z Wojewódzkiego Centrum Medycznego z Opola.

O zespole Marfana, nie tylko w aspekcie manifestacji kardiologicznych choroby, dowiemy się z opracowania dr. Mariusza Ciołkiewicza i wsp. z ośrodków kardiologicznego i rehabilitacyjnego w Białymstoku.

Dramatyczny przebieg zabiegu przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej w homograft opisują autorzy z Oddziału Kardiochirurgii w Bielsku-Białej.

Życzę miłej wakacyjnej lektury i aktywnego, przyjemnego wypoczynku.

Do góry