Ustalając dawkę dapagliflozyny u osób ≥65 r.ż., należy wziąć pod uwagę czynność nerek i ryzyko niedoboru płynów. Ze względu na ograniczone doświadczenie w podawaniu leku pacjentom w wieku 75 lat i starszym nie zaleca się rozpoczynania leczenia dapagliflozyną w tej grupie wiekowej.14

Podsumowanie

Inhibitory SGLT2 są nową generacją leków przeciwcukrzycowych. Wykorzystują one innowacyjny mechanizm działania, niezależny od insuliny. Są alternatywą dla dotychczasowej terapii cukrzycy typu 2, mogą być również jej uzupełnieniem – na każdym etapie leczenia, zwłaszcza u pacjentów z otyłością. Zaletami tej grupy leków są: niskie ryzyko hipoglikemii, redukcja masy ciała, działanie hipotensyjne, doustna forma i podawanie raz na dobę.

Zaskakujące, przełomowe wyniki badania EMPA-REG OUTCOME dotyczące wpływu empagliflozyny na zdarzenia sercowo-naczyniowe wymagają pogłębienia. Kolejne badania pozwolą ustalić, czy korzystne efekty wywołuje tylko empagliflozyna, czy też cała grupa flozyn. Dalsze obserwacje, długofalowe, powinny być prowadzone także pod kątem oceny wszystkich aspektów działania i odległych skutków stosowanych od 5 lat flozyn.

Do góry