Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Astrium (rozuwastatyna) tabl. powl. 5 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. powl. 10 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. powl. 20 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. powl. 40 mg 28 szt. i 30 szt.

Wskazania. Pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥6 lat lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem takiego zdarzenia po raz pierwszy, w połączeniu z działaniem mającym na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Doxorion (doksazosyna) tabl. 2 mg 30 szt. i tabl. 4 mg 30 szt.

Wskazania. Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Granpidam (syldenafil) tabl. powl. 20 mg 90 szt.

Wskazania. Dorośli. Leczenie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym klasy II i III wg WHO w celu poprawy wydolności wysiłkowej w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych, związanych z chorobami tkanki łącznej. Dzieci i młodz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Astrium (rozuwastatyna) tabl. powl. 5 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. powl. 10 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. [...]

Nowości na liście refundacyjnej

Astrium (rozuwastatyna) tabl. powl. 5 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. powl. 10 mg 28 szt. i 30 szt.; tabl. [...]

Nie są już refundowane

Effox (monoazotan izosorbidu) tabl. 10 mg 60 szt. i tabl. 20 mg 50 szt.

Do góry