Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2017

Spis treści

05/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Przypadki ekg
Leki