Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Państwu do ręki przedświąteczny numer „Kardiologii po Dyplomie”. Na temat numeru wybrałem artykuł dotyczący kardiomiopatii połogowej. Jest to zagadnienie stosunkowo rzadko spotykane w praktyce kardiologicznej, ale przebieg tej nietypowej, o nieustalonej dotąd etiopatogenezie, choroby może być groźny dla życia. Rodzaj farmakoterapii zależy od okresu wystąpienia niewydolności serca – przed porodem czy po porodzie; po porodzie można indywidualnie zastosować bromokryptynę, chociaż nie ma dowodów na jej skuteczność, które byłyby poparte randomizowanymi badaniami. Artykuł dr hab. Agnieszki Olszaneckiej i prof. Danuty Czarneckiej z Krakowa pozwala czytelnikowi zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym teorii etiopatogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostycznych oraz postępowania terapeutycznego w kardiomiopatii połogowej.
Doktor Paweł Litwiński z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawia drugą część opracowania poświęconego zastawce trójdzielnej. W tym numerze omawia wskazania do zabiegu operacyjnego i prezentuje stosowane metody zabiegowe.
Każdy kardiolog musi się zapoznać z nowymi wytycznymi ESC w zakresie postępowania w zawale serca z uniesieniem odcinka ST. Ułatwi to czytelnikowi opracowanie lek. Michała Kałowskiego i współautorów z Łodzi.
Zaburzenia elektrolitowe są często spotykane w codziennej praktyce lekarskiej. Wiele z nich jest groźnych dla życia chorego. W artykule dr Katarzyny Wyskidy i prof. Jerzego Chudka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach znajdziemy przejrzyste przedstawienie zaburzeń homeostazy potasu wraz z algorytmami postępowania w hipo- i hiperkalemii.
Okazuje się, że zbyt mało spożywamy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3, które mają znaczenie w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Co zrobić, aby zapewnić odpowiednią ich podaż organizmowi? Te informacje przekazuje nam dr hab. Dariusz Włodarek z Katedry Dietetyki SGGW w Warszawie.
Tradycyjnie przypadki elektrokardiograficzne przedstawia dr hab. Krzysztof Szydło z Katowic, a przypadek echokardiograficzny lek. Karolina Kupczyńska i prof. Piotr Lipiec z Łodzi. Trzy opisy przypadków urazu serca przedstawia dr hab. Łukasz Krzych z Katowic. Ciekawy przypadek nietolerancji kilku leków przeciwnadciśnieniowych opisują prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek i współautorki z Krakowa.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku życzę Czytelnikom „Kardiologii po Dyplomie” radości i ciepła rodzinnego w wieczór wigilijny i świąteczny czas oraz zdrowia, sukcesów i zadowolenia w 2018 roku.

Do góry