Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Kardiomiopatie - wytyczne i praktyka kliniczna. Na podstawie wytycznych AHA/ACC 2020 dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową

KARDIOEXPRESS

Paweł Balsam Katarzyna Mizia-Stec
czas trwania: 00:35:40

Coraz lepsze możliwości diagnostyczne oraz szerszy do nich dostęp powoduje, że liczba pacjentów z rozpoznaniem kardiomiopatii przerostowej stale rośnie. Szczęśliwie postępowi w zakresie diagnostyki towarzyszy poszerzenie wachlarza możliwości terapeutycznych. W trakcie webinarium dr hab. n. med. Paweł Balsam rozmawiają z prof. dr hab. n. med. Katarzyną Mizią-Stec na temat wytycznych AHA/ACC dotyczących kardiomiopatii przerostowej, które mają ułatwić lekarzom klinicystom wybór najlepszej strategii postępowania u osób obciążonych tych schorzeniem.

Jakie tematy poruszyliśmy?
✔️ Jak wygląda klasyfikacja kardiomiopatii i które postacie są najczęstsze?
✔️ Schematy diagnostyki kardiomiopatii przerostowej. Z czym różnicować chorobę? Wskazania do diagnostyki genetycznej?
✔️ Jak oceniać ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z kardiomiopatią przerostową? U kogo i jaką profilaktykę wdrożyć?
✔️ Optymalne leczenie farmakologiczne ukierunkowane na ograniczenie objawów oraz spowolnienie postępu choroby – jak wygląda dzisiaj?
✔️ Chwila na rozważania o leczeniu zabiegowym zmniejszenia gradientu w LVOT

___

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu cotygodniowych webinarów poświęconych tematyce kardiologicznej. Rozmowy z ekspertami przeprowadzi dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawiając najnowsze zalecenia i wytyczne postępowania w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Wśród naszych wybitnych gości znajdą się między innymi: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. Piotr Jankowski, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Artur Mamcarz.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania i do udziału w kolejnych wydarzeniach Kardioexpress > https://podyplomie.pl/webinars/63

KARDIOEXPRESS