Zaleta pakietu to skrócenie czasu diagnostyki onkologicznej. Jest szansa, że ten cel zostanie osiągnięty. Poza tym konsylia czterech lekarzy teoretycznie powinny zapewnić choremu spojrzenie z różnych perspektyw i dobór najskuteczniejszej terapii. Z drugiej strony brakuje specjalistów z onkologii, chirurgii, radio- i chemioterapii. W wielu ośrodkach będą problemy. Jak więc widać, pewne sprawy będą dogrywane już w czasie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Do góry