Od dzieci po rodziców

Snoezelen znajduje zastosowanie albo czysto terapeutyczne, albo pedagogiczne, albo jedynie relaksujące.

Terapeutyczne efekty Snoezelen:

 • kompetencja, redukcja albo likwidacja pierwotnych lub wtórnych objawów w różnych zdiagnozowanych obszarach patologii zdrowotnej,
 • wzmocnienie zdolności postrzegania siebie, świadome doświadczanie własnego ciała,
 • zwiększenie umiejętności doświadczania otoczenia, działania, bycia aktywnym.
 • Pedagogiczne efekty Snoezelen:
 • ogólna aktywizacja służąca wspomaganiu procesów rozwojowych i nauczania,
 • poszerzenie zakresu doświadczania najbliższego otoczenia,
 • trening odbierania podstawowych bodźców,
 • integracja społeczna,
 • budowanie relacji międzyludzkich (m.in. dzięki możliwości komunikacji pozawerbalnej),
 • nauka podstawowych kompetencji,
 • odprężenie i odpoczynek.
 • Relaksacyjne efekty Snoezelen:
 • zmniejszanie napięcia mięśniowego,
 • spowolnienie i wyrównanie oddechu,
 • zmniejszanie spoczynkowej częstości akcji serca.


W IPCZD z sali korzystają nie tylko dzieci ze skierowaniem lekarskim na rehabilitację sensoryczną, lecz także dzieci z MPD, po uszkodzeniu mózgu, z problemami emocjonalnymi oraz te, którym można w ten sposób uatrakcyjnić pobyt w szpitalu. Korzystają z niej również rodzice, wiele godzin spędzający przy łóżku dziecka.

Do góry