MT: Kolejne lata, kolejne badania przynoszą nowe wnioski dotyczące alkoholu.


M.K.-P.:
Należy też powiedzieć, że działanie alkoholu w różnym wieku jest różne, a wydaje się, że kobiety po menopauzie i dorośli mężczyźni odnoszą największe korzyści z ochronnego działania umiarkowanego spożycia alkoholu na układ krążenia. (Di Castelnuovo i wsp. 2006). Podsumowując, dobroczynne skutki czerwonego wina na układ sercowo-naczyniowy wydają się być większe niż w przypadku innych napojów alkoholowych, prawdopodobnie ze względu na wysoką zawartość składników polifenolowych. W dużej metaanalizie zaobserwowano odwrotną korelację między umiarkowanym spożyciem wina a zmniejszeniem wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych o 32 proc. (Di Castelnuovo i wsp., 2002). Musimy również wziąć pod uwagę, czy pacjenci pijący umiarkowane ilości alkoholu nie prowadzą jednocześnie zdrowszego trybu życia w porównaniu z pacjentami pijącymi większe ilości alkoholu.


MT: A osoby, które już są po zawale mięśnia sercowego, biorą określone leki?


M.K.-P.:
Z wyjątkiem sytuacji, w których spożycie alkoholu może kolidować z przyjmowanymi lekami, również w tej grupie pacjentów badania wykazały korzystny wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu na ryzyko sercowo-naczyniowe. Wykazano u nich korzystny wpływ spożycia czerwonego wina na stan stresu oksydacyjnego, zmniejszenie stężenia LDL i zwiększenie płynności błony erytrocytów (Rifler i wsp., 2011). Jednocześnie jednak wykazano zależność pomiędzy długoterminowym umiarkowanym spożyciem alkoholu a pojawieniem się migotania przedsionków, a zatem pacjenci z migotaniem przedsionków powinni unikać spożywania alkoholu (Costanzo i wsp., 2010). Pamiętajmy jednak, że są osoby, które mają tendencję do uzależnień, w tym również od alkoholu. Ciągle musimy pamiętać, że jego korzystne działanie to tylko niewielkie ilości dziennie i trzeba mieć nad jego spożywaniem kontrolę. Pacjent musi być świadomy i odpowiedzialny, nie przeinaczać zaleceń lekarza. Jeżeli ktoś w przeszłości nadużywał alkoholu, nie powinien go w ogóle stosować jako sposób prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Do góry