Podsumowanie

  • Obraz kliniczny choroby wrzodowej zmienił się w ciągu kilku ostatnich dekad.
  • Wobec spadku odsetka zakażonych Helicobacter pylori w populacji narasta zjawisko wrzodów jatrogennych, polekowych (po NLPZ).
  • Wrzody żołądka i dwunastnicy występują rzadziej, są skuteczniej leczone, maleje nawrotowość i ryzyko istotnych powikłań wymagających interwencji chirurgicznej czy endoskopowej.

Do góry