Przyczyny zastosowania

Najczęstszą przyczyną implantacji wspomagania jest kardiomiopatia. Takich rozpoznań wymagających w konsekwencji implantacji protez jest mniej niż przed laty, ale statystyki wymagają pewnych uzupełnień: – Gdy takich protez medycyna nie znała, nie było na nie zapotrzebowania, ale wcale nie oznacza to, że dzieci wtedy nie chorowały – podsumowuje dr Sarna.

Protezy serca wszczepiane są dwóm grupom chorych. W niektórych przypadkach pomagają w całkowitym wyleczeniu, w innych są pomostem do transplantacji.

– W przypadku zapalenia mięśnia sercowego po wszczepieniu protezy jest szansa na samowyleczenie, ponieważ w krytycznym momencie dajemy sercu czas na regenerację. W drugim przypadku proteza staje się pomostem łączącym okres od wszczepienia urządzenia do znalezienia dawcy. Taki okres trwać może nawet rok – kończy prof. Jacek Białkowski.

Do czasu wprowadzenia na rynek nowych urządzeń stosowane będą komory niemieckie. Korzystając z nich, dr Pawlak wykonał kolejny zabieg. Pacjentką była miesięczna dziewczynka, której wszczepił dwie komory serca – lewą i prawą. Taka operacja należy do rzadkości, bo zwykle wystarczy wszczepienie jednej, lewej komory, ale dziewczynka z bardzo dużą niewydolnością serca musiała być poddana tak trudnemu zabiegowi.

Do góry