Mimo tych niedostatków z polskiej nefrologii możemy być dumni. Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, organizacji zrzeszającej kilkanaście tysięcy nefrologów, jest Polak, prof. Andrzej Więcek, a członkiem zarządu prof. Jolanta Małyszko.

Polska nefrologia, choć to słabo przebija się do mediów, jest dobrze rozpoznawalna na świecie, a jeśli spojrzeć na publikacje naukowe – jest w światowej czołówce.

Do góry