MT: Z jakimi chorobami należy kierować dzieci właśnie do instytutu?


T.M.:
Jak już mówiłem, zajmujemy się mukowiscydozą, chorobami metabolicznymi i w takich przypadkach większość dzieci w Polsce objęta jest naszą opieką. Około 75 proc. dzieci z wadami rozszczepowymi twarzoczaszki leczonych jest w IMiD. Również do nas kierowane są pacjentki z rozpoznanymi śródmacicznie wadami wrodzonymi płodu, szczególnie jeśli wymagają one korekty chirurgicznej, przy czym jeżeli chodzi o wady serca, zajmujemy się tylko diagnostyką. Operujemy natomiast różnego rodzaju guzy wrodzone u płodów. Zespoły IMiD operują i leczą chemioterapią noworodki z wrodzonymi nowotworami. Kolejną naszą specjalizacją jest onkologia dziecięca, w ramach której przede wszystkim zajmujemy się leczeniem guzów litych. Warto wspomnieć, że ponad 90 proc. endoprotez rosnących, rozciąganych mechanicznie lub elektromagnetycznie, wykonywanych z lekkich materiałów, wszczepianych jest właśnie w IMiD.

Opiekujemy się kobietą z ciążą powikłaną. Mając duże możliwości diagnostyki molekularnej, a także obrazowej (możemy wykonać badania MRI kobiety ciężarnej), określamy wady płodu i planujemy leczenie noworodka. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dysponujemy inkubatorem za 1 mln zł, w którym komfortowo i bezpiecznie można wykonać u dziecka badanie MRI. Zakład Kardiologii obejmuje opieką kobiety ze schorzeniami układu krążenia, z nadciśnieniem, po korekcji wad serca. Jest to jedyna taka poradnia w Warszawie. Z takimi właśnie schorzeniami zapraszamy kobiety ciężarne i matki małych pacjentów.

Do góry