M.M.-M.:
Ból neuropatyczny chory opisuje jako stały piekąco-palący, kłujący, rozsadzający. Porównywany jest on do bólu, jaki odczuwamy np. przy oparzeniu się. Na piekąco-palące tło mogą nakładać się napady ostrego bólu opisywane jak rażenie piorunem (tak np. opisze swój ból chory z neuralgią nerwu trójdzielnego). Bólowi neuropatycznemu towarzyszą również różnego rodzaju zaburzenia czucia (przeczulice, niedoczulice, ból prowokowany przez dotyk).

Patomechanizm bólu neuropatycznego jest bardzo złożony, a powstające zmiany dotyczą zarówno obwodowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego oraz układów zstępujących kontroli bólu. Mechanizm ten szczegółowo omówiono w wytycznych. Złożony mechanizm bólu neuropatycznego sprawia, że nie mamy jednego leku na ból neuropatyczny, tylko stosujemy kilka leków o różnych mechanizmach działania, takich jak leki przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, opioidy, leki działające powierzchniowo i szereg innych. Stosowane są również różne niefarmakologiczne metody leczenia.


MT: Jakie błędy są najczęściej popełniane w terapii bólu neuropatycznego?


M.M.-M.:
Najczęstsze błędy, jakie popełniamy w przypadku bólu neuropatycznego, to: brak rozpoznania takiego bólu, stosowanie leków z założenia nieskutecznych w leczeniu i stosowanie leków właściwych, ale w zbyt małych dawkach.


MT: Czy od razu trzeba stosować silne środki? Czy widzi pani miejsce w terapii dla leków OTC, maści? Jeśli tak, to dla jakich?


M.M.-M.:
Jeżeli ból ma średnie lub duże natężenie NRS > 5, to leki OTC są z założenia nieskuteczne, czyli od razu musimy zastosować leki silniejsze, przepisane na receptę. Lekami z grupy OTC możemy skutecznie złagodzić ból o małym natężeniu – do 4 w skali NRS. Leki przeciwbólowe możemy podawać różnymi drogami, a jedną z nich jest np. droga przezskórna (np. leki z grupy NLPZ czy leki znieczulające miejscowo lub zawierające kapsaicynę). Środki te u pacjentów mających do takiej drogi i formy podania konkretne wskazania mogą być skutecznym dodatkowym elementem wspomagającym terapię. W leczeniu bólu neuropatycznego leki z grupy OTC nie są skuteczne.

Do góry