Radiologia

Zapalenie ucha

dr n. med. Piotr Grzelak, prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, 47 lat, zgłosił się do izby przyjęć szpitala z nasileniem objawów przewlekającego się zapalenia prawego ucha. W pierwszym rzucie choroby, związanym z zakażeniem górnych dróg oddechowych, uzyskano poprawę po zastosowaniu przez lekarza rodzinnego niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (paracetamol, ibuprofen) i leków obkurczających błonę śluzową. Niestety, objawy zapalenia powróciły, a ostatnio się nasiliły. Pojawiły się gorączka, bóle głowy, szumy uszne, dotkliwy ból ucha i bolesność uciskowa wyrostka sutkowatego. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono cechy leukocytozy, podwyższone stężenie dimerów D i białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein). W wykonanym w izbie przyjęć badaniu USG szyi wykazano pojedyncze powiększone węzły chłonne w okolicy podżuchwowej. W badaniu otoskopowym stwierdzono uwypuklenie błony bębenkowej i przekrwienie jej części wiotkiej.

1. Jakie badanie obrazowe trzeba wykonać w celu uzyskania pełnego obrazu zakażenia ucha środkowego?

a. Badanie radiograficzne w projekcjach pozwalających na ocenę struktur kości skroniowej

b. Tomografię komputerową (TK)

c. Na tym etapie należy zastosować zasadę watchful waiting – czujnego wyczekiwania, ponieważ badania obrazowe najpewniej nie ujawnią patologii

         

 

W diagnostyce ucha największą wartość ma tomografia komputerowa. Jest to badanie optymalne ze względu na rozdzielczość przestrzenną konieczną do zobrazowania drobnych struktur kostnych ucha środkowego i wewnętrznego oraz wszechstronność oceny. Prz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jakie badanie obrazowe jest najbardziej pożądane w celu potwierdzenia rozpoznania?

a. Przeglądowe badanie TK

Zastosowane leczenie

Rokowanie w zakażeniu ropnym mózgu pozostaje bardzo poważne (mimo terapii śmiertelność sięga nawet 50%). W leczeniu podstawą jest długotrwała antybiotykoterapia dożylna lekami o szerokim [...]
Do góry