Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr n. med. Norbert Grząśko z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do izby przyjęć zgłosiła się 34-letnia pacjentka skarżąca się na umiarkowaną duszność, która wystąpiła nagle przed kilkoma godzinami. Pacjentka nie leczyła się z powodu żadnych chorób przewlekłych, a od 3 miesięcy przyjmowała doustne środki antykoncepcyjne. Przed 3 laty pacjentka poroniła w 10. tygodniu ciąży, a przed 5 laty przebyła zakrzepicę lewej żyły udowej i biodrowej, której nie wiązano z żadnym czynnikiem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W badaniu fizykalnym stwierdzono obrzęk lewego podudzia, tachykardię około 110/min, ciśnienie tętnicze 110/60 mmHg. Wyniki badań laboratoryjnych: WBC 9,3 tys./μl, Hb 13,2 g/dl, PLT 318 tys./μl, APTT 37 s, PT 14 s, INR 0,86, dimer D 4370 μg/l, w gazometrii pO2 93 mmHg, pCO2 34 mmHg, satO2 96%. W EKG stwierdzono tachykardię i pojedyncze pobudzenia dodatkowe nadkomorowe, bez innych patologii. Badanie USG kończyn dolnych nie ujawniło ewidentnych objawów świeżej zakrzepicy żył głębokich. W badaniu angio-TK stwierdzono zatorowość płucną. Właściwym sposobem postępowania w tym przypadku będzie:

A. Leczenie trombolityczne, a następnie wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa do 3 miesięcy

B. Leczenie trombolityczne, a następnie wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa ponad 3 miesiące oraz diagnostyka w kierunku wrodzonej trombofilii

C. Leczenie heparyną, a następnie wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa do 3 miesięcy

D. Leczenie heparyną, a następnie wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa ponad 3 miesiące

E. Leczenie heparyną, a następnie wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa ponad 3 miesiące oraz diagnostyka w kierunku wrodzonej trombofilii

Komentarz:

Pacjentka została przyjęta z powodu epizodu zatorowości płucnej, najprawdopodobniej związanej z czynnikiem ryzyka, jakim jest przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Właściwym postępowaniem terapeutycznym w takiej sytuacji jest podanie h...

Do góry