Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. 64-letnia chora o godz. 15 zgłosiła lekarzowi dyżurnemu ból głowy. Zmierzono ciśnienie tętnicze – wynosiło 180/100 mmHg. Chora otrzymuje leki na nadciśnienie tętnicze i rzadko zdarzały się u niej takie skoki ciśnienia tętniczego. Kobieta od 10 lat choruje na cukrzycę typu 2 i jest leczona metforminą w dawce 3 × 850 mg/24 h oraz mieszanką insuliny o krótkim i przedłużonym czasie działania podawaną w dwóch dawkach – przed śniadaniem i przed kolacją. Około godz. 9 rano chora zgłosiła bóle brzucha lekarzowi prowadzącemu, który zalecił jej ścisłą dietę. Wskaż najwłaściwszy pierwszy krok w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym:

A. Chorej należy podać nitroglicerynę pod język

B. Chorej należy podać kaptopryl doustnie

C. Chorej należy podać urapidyl dożylnie

D. Chorej należy podać furosemid dożylnie

E. U chorej należy oznaczyć stężenie glukozy we krwi

Komentarz:

W opisanym przypadku mamy do czynienia z chorą, u której nagle wystąpił wzrost ciśnienia tętniczego. Zlecono u niej ścisłą dietę z powodu bólu brzucha mimo wcześniejszej podaży długodziałającej insuliny. U tej pacjentki wzrost ciśnienia tętniczego może być objawem aktywacji układu adrenergicznego w wyniku rozpoczynającego się niedocukrzenia. Stosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze w takim przypadku będzie mało skuteczne i nie usunie pierwotnej przyczyny wzrostu ciśnienia tętniczego.

 


2. 64-letniego mężczyznę przyjęto na oddział chirurgiczny na planowy zabieg cholecystektomii. Chory leczy się z powodu cukrzycy typu 2 od 5 lat. Przyjmuje metforminę w dawce 3 × 850 mg/24 h. Zalecono mu odstawienie leku dzień przed zabiegiem. W dniu zabiegu stosowano nawodnienie pozajelitowe. W kolejnym dniu stwierdzono u chorego stężenie glukozy na czczo 314 mg/dl. U mężczyzny nadal występuje niedrożność porażenna po zabiegu operacyjnym. Wskaż właściwe postępowanie terapeutyczne:

Do góry