Rak pęcherzyka żółciowego występuje zazwyczaj u osób po 60. r.ż., wyraźnie częściej u kobiet (3-4-krotnie więcej przypadków zachorowań). Najczęściej, w ponad 70% przypadków, jest rozpoznawany w fazie zaawansowanej, kiedy szerzy się już na tkanki otaczające i daje przerzuty do węzłów chłonnych. Poza wątrobą często nacieka dwunastnicę i okrężnicę w okolicy zagięcia wątrobowego.

W diagnostyce patologii pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza kamicy i stanu zapalnego, ultrasonografia jest badaniem optymalnym zarówno ze względu na koszt i nieinwazyjność, jak i jakość obrazowania (ryc. 3A, B; 4A, B).

  • Small 4449
  • Small 4450

Rycina 3. Badanie USG jamy brzusznej

  • Small 4859
  • Small 4860

Rycina 4. Badanie USG jamy brzusznej

Najczęściej badanie to wystarcza do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego. Trudności interpretacyjne pojawiają się przy współistnieniu kilku chorób, zwłaszcza tak jak w opisanym przypadku kamicy powikłanej stanem zapalnym pęcherzyka i rozrostem nowotworowym (ryzyko rozwoju guza jest większe przy obecności złogów i stanu zapalnego, choć z drugiej strony u jedynie 1% chorych z kamicą występuje rak pęcherzyka), i dotyczą zarówno oceny obrazu TK, jak i MR. Za pomocą wielofazowej tomografii komputerowej można lepiej ocenić rozległość rozsianej choroby nowotworowej (regionalne węzły chłonne, nacieczenie tkanki tłuszczowej okolicy krezki i dwunastnicy). Naciek w obrębie wątroby jest w TK hipodensyjny, nie ulega wzmocnieniu w fazie pokontrastowej lub wykazuje wzmocnienie brzeżne, co nie pozwala na pewne różnicowanie z naciekiem zapalnym, który wzmacnia się podobnie. Zarys guza w przypadku obu patologii jest najczęściej nieregularny. Cholangiografia wsteczna i cholangiografia MR mają tu mniejsze znaczenie niż w przypadku guzów brodawki Vatera i guzów trzustki.

Zastosowane leczenie

Chorą leczono paliatywnie. Wykonano u niej drenaż przezskórny dróg żółciowych pod kontrolą USG.

Pomimo postępu w onkologii rokowanie w raku pęcherzyka żółciowego pozostaje złe. Leczenie operacyjne jest możliwe w przypadku braku lub ograniczonego naciekania guza na miąższ wątroby i tkanki otaczające. Wykluczenie raka pęcherzyka w przypadku współistnienia kamicy i stanu zapalnego narządu jest w diagnostyce obrazowej szczególnie trudne. W razie wątpliwości i podejrzenia rozrostu w ścianie pęcherzyka rekomendowany jest niezwłoczny zabieg operacyjny.

Do góry