Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2012

Spis treści

11/2012
Słowo wstępne
NowoŚci w praktyce
Nowości w praktyce
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: kardiologia
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Pulmonologia
Neurologia
Najczęstsze błędy
Radiologia
Przypadek kliniczny
Egzamin z medycyny