Zabieg kardiochirurgiczny w trybie pilnym

Ze względu na nieudaną interwencję przezskórną pacjenta zakwalifikowano do zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych (CABG – coronary artery bypass grafting) w trybie pilnym. Przeprowadzono zabieg rewaskularyzacji obejmujący wykonanie pomostów:

  • tętniczego: lewa tętnica piersiowa do lewej tętnicy wieńcowej
  • żylnych: Ao-v-PTW, Ao-v-D/v-OM-Y graft.

 

Wykonano również aortotomię z rewizją ujścia lewej tętnicy wieńcowej. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, w 8. dobie po zabiegu pacjent w stanie dobrym został wypisany do domu.

Do góry