d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ nie stwierdza się predylekcji co do wieku i płci

3. Podstawą do rozpoznania opisywanego schorzenia jest:

a. Badanie histologiczne wycinka ze zmiany

b. Morfologia krwi

c. Kapilaroskopia

d. Badanie immunologiczne wycinka ze zmiany

4. W opisywanym schorzeniu zmiany występują najczęściej na skórze:

a. Twarzy

b. Nieeksponowanych na działanie promieniowania UV części ciała

c. Kończyn dolnych

d. Okolicy dekoltu

5. Zmiany skórne w opisywanej chorobie mogą być prowokowane przez:

a. Promieniowanie UV

b. Leki fotouczulające

c. Fotoprotekcję

d. Hydroksychlorochinę

6. W badaniu histopatologicznym wycinka ze zmiany skórnej obserwuje się:

a. Atroficzny naskórek z obecnością czopów rogowych w ujściach mieszków, a w skórze właściwej nacieki limfocytarne wokół naczyń oraz przydatków

b. Pęcherze śródnaskórkowe oraz akantolizę

c. Pogrubienie naskórka, papillomatozę i parakeratozę

Do góry