d. Nie obserwuje się żadnych nieprawidłowości

7. W badaniu immunologicznym wycinka ze zmiany skórnej stwierdza się:

a. Obecność śródkomórkowych złogów IgG, w mniejszej ilości IgM i IgA

b. Obecność autoprzeciwciał przeciwko desmogleinie 3 oraz desmogleinie 1

c. Obecność złogów IgG i C3, rzadziej IgM i IgA, na granicy skórno-naskórkowej

d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

8. W leczeniu opisywanej jednostki chorobowej stosuje się:

a. Hydroksychlorochinę i chlorochinę

b. Dapson

c. Terapię PUVA

d. Miejscowo inhibitory kalcyneuryny

9. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące opisywanego schorzenia:

a. Doustne glikokortykosteroidy powinny być stosowane w ograniczonych przypadkach rozsianych zmian ze względu na liczne działania niepożądane

b. Lekiem I rzutu jest chlorochina lub hydroksychlorochina

c. Ważnym działaniem niepożądanym leków przeciwmalarycznych są zaburzenia ze strony narządu wzroku

d. Skutecznym sposobem leczenia jest fototerapia

10. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczącą omawianej choroby:

a. Zmiany skórne nigdy nie pozostawiają blizn

b. Zmiany skórne goją się często z wtórnym bliznowaceniem

c. Przewlekłe wykwity skórne mogą być miejscem rozwoju nowotworu złośliwego

Do góry