Nowości w praktyce

Nowości w praktyce

Streszczenia przygotował lek. Piotr Nadratowski

Posiadanie zwierząt domowych a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

• stanowisko American Heart Association (AHA)

Levine GN, Allen K, Braun LT, et al. AHA Scientific Statement Pet Ownership and Cardiovascular Risk: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. Published online 9 May, 2013.

W wielu badaniach donoszono o związanych z posiadaniem zwierząt (zwłaszcza psów i kotów) korzyściach zdrowotnych, takich jak zwiększona aktywność fizyczna, korzystny profil lipidowy, niższe ciśnienie tętnicze, obniżone napięcie układu autonomicznego, słabsza reakcja układu współczulnego na stres, większy odsetek przeżycia po ostrych zespołach wieńcowych. Po przeanalizowaniu wyników tych badań eksperci AHA uznali, że posiadanie zwierząt domowych (zwłaszcza psów) prawdopodobnie łączy się ze zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a pomiędzy tymi faktami przypuszczalnie istnieje związek przyczynowy. Posiadanie zwierząt domowych (szczególnie psów) może być więc zalecane dla ograniczenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Podkreśla się jednak, że nigdy nie powinno to być głównym celem adopcji lub kupna zwierzęcia. Zwraca się też uwagę, że nabycie zwierzęcia nie spełni oczekiwanej funkcji zdrowotnej, jeśli nie towarzyszy mu zamiar odbywania regularnych ćwiczeń aerobowych, jak spacery z psem. Nie może też zastępować innych działań ograniczających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

 

Wszczepianie urządzeń stymulujących serce bez przerywania leczenia przeciwzakrzepowego

• badanie z randomizacją • n=681

Birnie DH, Healey JS, Wells GA, et al. for the Bruise Control Investigators. Pacemaker or Defibrillator Surgery without Interruption of Anticoagulation. N Engl J Med. 9 May, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1302946.

W porównaniu z terapią pomostową z użyciem heparyny strategia kontynuacji leczenia za pomocą warfaryny w czasie wszczepiania urządzeń stymulujących serce istotnie zmniejszyła częstość występowania istotnych klinicznie krwiaków w miejscu implantacji urządzenia. Częstość poważnych powikłań zabiegowych i zakrzepowo-zatorowych była mała i nie różniła się istotnie między grupami.

 

Liksysenatyd jako uzupełnienie terapii insuliną bazową w cukrzycy typu 2

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=495

Riddle MC, Aronson R, Home P, et al. Adding Once-Daily Lixisenatide for Type 2 Diabetes Inadequately Controlled by Established Basal Insulin. A 24-week, randomized, placebo-controlled comparison (GetGoal-L). Diabetes Care. 29 April, 2013; doi: 10.2337/dc12-2454.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Medyczne znaczenie opieki duchowej w okresie terminalnym

• badanie kohortowe • n=343 osoby w terminalnym stadium choroby nowotworowej

Wpływ chronotypu na kontrolę glikemii

• badanie kliniczno-kontrolne • n=194

Jak interpretować stężenie dimeru D u osób po 50 r.ż.?

• przegląd systematyczny • metaanaliza • n=12 497

Długoterminowe efekty chirurgicznego leczenia choroby refluksowej

• badanie z randomizacją • n=810

Skuteczność terapii resynchronizującej w łagodnej niewydolności serca

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją • n=419 • 5 lat obserwacji

Opinia w sprawie zawieszenia sprzedaży tetrazepamu

• stanowisko Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh)

Digoksyna nie zwiększa śmiertelności w migotaniu przedsionków

• analiza post hoc badania Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) • n=4060

Wpływ glutenu na biegunkową postać zespołu jelita nadwrażliwego

• badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=45

Wytyczne rozpoznawania i leczenia skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem

• wytyczne

Skuteczność współczulnego odnerwienia nerek w opornym nadciśnieniu tętniczym

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 12 badań
Do góry