Pulmonologia

Zaostrzenie POChP – kiedy podać antybiotyk?

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski

Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski, Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy ŚUM, ul. ks. Koziołka 1, 41-803 Zabrze

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest powszechnie występującym, przewlekłym schorzeniem cechującym się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

• rozpoznać przypadek zaostrzenia POChP

• zmodyfikować terapię w przypadku zaostrzenia POChP

• rozpoznać sytuację wymagającą włączenia antybiotyku przy zaostrzeniu POChP

• dobrać właściwy antybiotyk przy zaostrzeniu POChP

• rozpoznać sytuację wymagającą skierowania do szpitala ze względu na zaostrzenie POChP

Przewlekły proces zapalny w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) stwierdza się w obrębie dróg oddechowych, w miąższu i w naczyniach płucnych. Prowadzi on do zniszczenia elementów sprężystych miąższu płucnego oraz zmian strukturalnych w obwodowych drogach oddechowych z następowymi zmianami w czynności płuc. Choroba występuje głównie u osób >40 r.ż., palących papierosy, narażonych w środowisku na pyły, gazy, wyziewy chemiczne. Jej rozwój koreluje z liczbą paczkolat (długość palenia w latach × liczba wypalanych paczek papierosów dziennie). Stwierdza się ją także u osób niepalących. Czynnikami ryzyka jej rozwoju są infekcje, nieprawidłowe odżywianie, czynniki genetyczne.

Objawy kliniczne choroby i ich nasilenie zależą od stopnia zaawansowania procesu chorobowego.

W przebiegu POChP obserwuje się przede wszystkim stopniowo narastającą duszność, początkowo wysiłkową, a w miarę postępu choroby również spoczynkową, oraz przewlekły kaszel z odkrztuszaniem plwociny, zwłaszcza w godzinach rannych. POChP jest chorobą ogólnoustrojową, której objawy nie ograniczają się tylko do układu oddechowego.1,2

POChP to jedna z częściej występujących chorób na świecie, o stałym, ciągłym wzroście rozpowszechniania. W badaniach cząstkowych cechy POChP stwierdzono u ok. 10% badanych >40 r.ż. Częstość występowania zaostrzeń jest uwarunkowana indywidualnie.3

Zwiększa się ona wraz z wiekiem, ciężkością obturacji, u chorych z hipersekrecją śluzu w oskrzelach, z codziennym kaszlem i świstami w klatce piersiowej, u pacjentów z objawami przewlekłego zapalenia oskrzeli, a także tych z częstymi zaostrzeniami choroby. Zaostrzenia POChP częściej występują u osób z niewydolnością oddechową, ze współistniejącymi chorobami serca, niewydolnością prawokomorową, z niskim stężeniem albumin we krwi, a także z polimorfizmem pojedynczego nukleotydu w genie CCL1.4-6

Co to jest zaostrzenie choroby i ocena jego ciężkości

Zaostrzenie POChP charakteryzuje się nagłym pogorszeniem stanu klinicznego chorego, objawiającym się z dnia na dzień nasileniem duszności i kaszlu oraz zmianą charakteru i objętości odkrztuszanej plwociny, co zmusza pacjenta do modyfikacji dotychc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co to jest zaostrzenie choroby i ocena jego ciężkości

Zaostrzenie POChP charakteryzuje się nagłym pogorszeniem stanu klinicznego chorego, objawiającym się z dnia na dzień nasileniem duszności i kaszlu oraz zmianą charakteru i objętości [...]

Kiedy zalecić choremu stosowanie antybiotyku i jaki lek wybrać?

Uważa się, że wskazane jest leczenie antybiotykami przy uwzględnieniu chorób towarzyszących i patogenów. Wyróżnia się trzy grupy pacjentów:

Jak można ograniczyć częstość zaostrzeń POChP?

Zaostrzeniom choroby należy zapobiegać. Podstawową rolę odgrywa zaprzestanie palenia tytoniu. Udowodniono również, że w ograniczaniu częstości występowania zaostrzeń ważną funkcję pełnią szczepienia [...]
Do góry