Komentarz:

U pacjentki występują objawy typowe dla zakażenia układu moczowego. W takim przypadku należy rozpocząć leczenie empiryczne lekiem przeciwbakteryjnym. Diagnostykę można rozszerzyć; w pierwszej kolejności należy wykonać badanie najmniej inwazyjne, czyli USG nerek. W przypadku wątpliwości diagnostycznych należy w dalszej kolejności wykonać inne, bardziej inwazyjne badania obrazowe.


3. Do lekarza zgłosił się pacjent, który skarży się na występujący co kilka tygodni silny ból brzucha z prawej strony, promieniujący do pachwiny. Ból utrzymuje się około godziny. Przez kilka godzin po napadzie bólu pacjent obserwuje ciemne zabarwienie moczu. W pierwszej kolejności należy u pacjenta wykluczyć:

A. Porfirię

B. Żółtaczkę mechaniczną

C. Nefropatię IgA

D. Kamicę nerkową

E. Guz głowy trzustki

Komentarz:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną opisanego bólu brzucha jest kamica nerkowa, i to ją należy wykluczyć w pierwszej kolejności. Po napadzie kolki nerkowej mocz może mieć ciemne zabarwienie, co świadczy o krwiomoczu powstałym w wyniku ranienia moczowodu przez przesuwający się kamień nerkowy. Pozostałe choroby z reguły nie dają bólu promieniującego do pachwiny. Porfiria jest rzadką chorobą, o której należy myśleć dopiero po wykluczeniu wszystkich częstych chorób. Nefropatia IgA może objawiać się krwiomoczem, lecz nie towarzyszą jej z reguły objawy bólowe.


4. Do izby przyjęć przywieziono z zakładu opiekuńczo-leczniczego odwodnioną 84-letnią kobietę, która od 3 dni nie przyjmuje pokarmów. Pacjentka nie stosuje żadnych leków. Ciśnienie tętnicze wynosi 80/50 mmHg. Wskaż pierwszy właściwy krok w postępowaniu terapeutycznym:

A. Należy podać pacjentce dożylnie 0,9% roztwór NaCl

B. Należy podać pacjentce dożylnie roztwór dekstranu

C. Należy podać pacjentce dożylnie 20% roztwór glukozy

D. Należy założyć pacjentce sondę żołądkową przez nos i rozpocząć karmienie

E. Należy podłączyć pacjentce cewnik centralny i rozpocząć żywienie pozajelitowe

Komentarz:

W przedstawionym przypadku należy nawodnić chorą. Najbardziej odpowiednim roztworem do rozpoczęcia nawodnienia pozajelitowego jest w tym przypadku 0,9% roztwór NaCl. Istnieje nadzieja, że w wyniku nawodnienia wzrośnie ciśnienie tętnicze, stan pacjentki poprawi się i zacznie ona przyjmować pokarmy doustnie.


5. 56-letnia kobieta została przyjęta do szpitala z powodu ogólnego osłabienia. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono u pacjentki cech odwodnienia, ciśnienie tętnicze wynosiło 130/80 mmHg. W badaniach dodatkowych stężenie sodu w surowicy wynosiło 115 mmol/l. Pacjentka skarży się na kaszel utrzymujący się od dwóch miesięcy. Nie stosuje żadnych leków. W opisanym przypadku należy w pierwszej kolejności:

A. Wykonać USG nerek

Do góry