Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2012

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2012
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: dermatologia
Farmakoterapia
Kardiologia
Przypadek kliniczny
Najczęstsze błędy
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Radiologia
Gastroenterologia
Przypadek kliniczny
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Egzamin z medycyny