Komentarz:

W przedstawionym przypadku doszło najprawdopodobniej do ciężkiego niedocukrzenia spowodowanego przyjmowaniem doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz zaniechaniem przyjmowania pokarmów. W wyniku nieprzyjmowania pokarmów i płynów doszło również do odwodnienia i hipotonii. Należy odstawić doustne leki przeciwcukrzycowe oraz leki obniżające ciśnienie tętnicze i nawodnić pacjentkę. Dopiero po właściwym nawodnieniu, gdy pacjentka zacznie przyjmować doustnie pokarmy i płyny w odpowiedniej ilości, należy powrócić do podawania doustnych leków przeciwcukrzycowych i leków obniżających ciśnienie tętnicze.


8. U 28-letniej kobiety w 12. tygodniu ciąży stwierdzono glukozę w moczu. Wynik dodatni powtórzył się w każdym kolejnym badaniu moczu. Stężenie glukozy w osoczu jest prawidłowe zarówno na czczo, po posiłku, jak i w teście doustnego obciążenia glukozą. U chorej tej, po wykluczeniu błędu przy pobraniu i przechowywaniu moczu do badania, należy:

A. Rozpocząć leczenie insuliną o krótkim czasie działania

B. Rozpocząć leczenie insuliną o pośrednim czasie działania

C. Rozpocząć leczenie zarówno insuliną o krótkim czasie działania, jak i o pośrednim czasie działania

D. Jedynie kontrolować okresowo stężenie glukozy we krwi

E. Wykonać doustny test obciążenia glukozą z podwójną dawką glukozy

Komentarz:

Wykonane badania nie dostarczyły dowodu na istnienie cukrzycy u tej pacjentki, mamy więc do czynienia jedynie z glukozurią. Nie wynika ona ze zwiększonego stężenia glukozy we krwi i przekroczenia progu nerkowego dla glukozy, który wynosi około 180 mg/dl. Powyżej tego progu nerkowego glukoza nie jest dostatecznie wchłaniana zwrotnie w nerkach i wydalana jest w moczu. U kobiet w ciąży obserwuje się często obniżenie progu nerkowego dla glukozy, jednak w opisanym przypadku mamy najprawdopodobniej do czynienia z glukozurią, której przyczyną nie jest cukrzyca, lecz rzadka choroba genetyczna objawiająca się glukozurią nerkową. Jeżeli brak jest dowodów na istnienie cukrzycy, nie ma konieczności jej leczenia. W przedstawionym przypadku należy jedynie obserwować chorą i okresowo kontrolować stężenie glukozy w osoczu.

Do góry