Dermatologia

Guzowaty przerost nosa

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 91-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjent, lat 54, został przyjęty na oddział dermatologiczny z powodu nasilających się od kilku tygodni rozsianych zmian grudkowych i krostkowych powstałych na podłożu rumieniowym, zlokalizowanych w obrębie czoła i policzków. Wykwity ze zmiennym nasileniem występują od kilku lat. W obrazie klinicznym dominował jednak guzowaty przerost nosa, który powodował trudności w oddychaniu i nadawał twarzy groteskowy wygląd (ryc. 1A, B).

Dotychczasowe leczenie miejscowe preparatami o działaniu przeciwzapalnym nie przynosiło poprawy. Pacjent nie zgłaszał współistniejących chorób ogólnoustrojowych. W wywiadzie podał wrodzony rozszczep podniebienia, który w dzieciństwie kilkakrotnie poddawany był korekcji chirurgicznej.

W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę:

1. Guzowatość nosa w przebiegu trądziku różowatego

2. Sarkoidozę

3. Nacieki białaczkowe w skórze

4. Przewlekłe posłoneczne zapalenie skóry

Rhinophyma

W polskiej nomenklaturze zmianę tę określa się terminem guzowatość nosa. Uważa się, że jest to najbardziej zaawansowana odmiana trądziku różowatego. Występuje niemal wyłącznie u mężczyzn, zwłaszcza w piątej dekadzie życia. Przyczyną zmian jest prz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sarkoidoza guzowata

Choroba cechuje się występowaniem dużych, czerwonobrązowych guzów z licznymi teleangiektazjami, które zlokalizowane są na nosie, małżowinach usznych lub policzkach. Szczególną postacią jest [...]

Nacieki białaczkowe w skórze

Zmiany mogą mieć postać plam, grudek, guzów lub guzków. Wykwity są zwykle barwy fioletowej lub czerwonobrunatnej, mają dość spoistą konsystencję i kopulasty [...]

Przewlekłe posłoneczne zapalenie skóry

<<>>
Do góry