Dokumentacja medyczna

Informacja o leku

dr n. praw. Radosław Tymiński

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,1 jest informowanie pacjenta o dających się przewidzieć następstwach zastosowania proponowanej terapii. Z tego...

Podsumowując, wpisanie do dokumentacji medycznej informacji o najważniejszych i najgroźniejszych działaniach niepożądanych danego leku powoduje, że odpowiedzialność za skutki jego stosowania spoczywa na pacjencie.

Dokumentacja medyczna jest dla sądu dowodem świadczącym o zaistnieniu bądź niezaistnieniu pewnych wydarzeń. Jest ona traktowana jako niemy świadek, który choć nie mówi, to jednak może dostarczyć bardzo wielu informacji. Dowód z dokumentacji medycznej może być – teoretycznie – podważony, jednakże w praktyce jest to bardzo trudne, a często nawet niewykonalne. Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna może pomóc nie tylko wygrać sprawę sądową, lecz także pozwolić na jej uniknięcie. W cyklu poświęconym dokumentacji medycznej będę podawał przykłady poszczególnych wpisów wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia prawnego. Serdecznie zapraszam do lektury i do zadawania pytań drogą elektroniczną na adres: prawa.lekarza@gmail.com

Do góry