Temat numeru: reumatologia

Postępowanie w hiperurykemii. Zalecenia ACR 2012

dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa. Tel. (22) 810 48 04

American College of Rheumatology (ACR) opracował i opublikował w 2012 r. najnowsze zalecenia postępowania w dnie moczanowej. Pierwszą część zaleceń, których najważniejsze ustalenia przedstawiamy poniżej, poświęcono niefarmakologicznym i farmakologicznym metodom leczenia hiperurykemii.

Dna moczanowa jest chorobą zapalną stawów związaną z hiperurykemią i spowodowaną odkładaniem się kryształów moczanu sodu w tkankach m.in. stawów i okołostawowych.1,2 Objawia się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów, przewlekłą artropatią, guzkami i zajęciem nerek, tj. kamicą nerkową i śródmiąższowym zapaleniem nerek.1,2 Hiperurykemia jest definiowana jako zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy >6 lub 7 mg/dl.1

W rekomendacjach opracowanych przez ACR u wszystkich chorych na dnę moczanową zaleca się postępowanie niefarmakologiczne, obejmujące:

  • kliniczną ocenę ciężkości choroby, w tym obecności guzków, częstości i ciężkości napadów ostrego zapalenia stawów, występowania i ciężkości objawów przewlekłej artropatii
  • rozważenie wtórnych przyczyn hiperurykemii, w tym nieprawidłowej diety, nadużywania alkoholu, chorób związanych z dną moczanową (otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, przewlekła choroba nerek), stosowania leków zwiększających stężenie kwasu moczowego w surowicy (tiazydy, diuretyki pętlowe, niacyna, inhibitory kalcyneuryny, kwas acetylosalicylowy w małych dawkach), genetycznych lub nabytych przyczyn nadprodukcji kwasu moczowego (wrodzone zaburzenia metabolizmu puryn, łuszczyca, choroby mielo- i limfoproliferacyjne), zatrucia ołowiem
  • odstawienie, jeśli to możliwe, leków zwiększających stężenie kwasu moczowego w surowicy (nie zaleca się rezygnowania z kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach z przyczyn sercowo-naczyniowych)
  • edukację pacjenta z włączeniem odpowiedniej diety (nie należy spożywać produktów mięsnych bogatych w puryny, tj. podrobów, napojów słodzonych syropem fruktozowym, alkoholu w okresie częstych napadów lub źle kontrolowanej zaawansowanej dny moczanowej; należy ograniczyć spożycie wołowiny, jagnięciny, wieprzowiny, owoców morza, naturalnie słodzonych soków owocowych, słodyczy i soli; zalecane są natomiast niskotłuszczowe produkty mleczne i warzywa) i ze zmianą stylu życia (redukcja masy ciała do osiągnięcia prawidłowego BMI, prowadzenie regularnej aktywności fizycznej, zaprzestanie palenia tytoniu, odpowiednie nawodnienie, odstawienie lub ograniczenie spożycia alkoholu, szczególnie piwa).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zalecenia postępowania w dnie moczanowej wydane przez ACR w 2012 r.1 uwzględniają najnowsze doniesienia na temat czynników ryzyka, diagnostyki i leczenia choroby. W pierwszej części [...]
Do góry