Radiologia

Guz śluzowo-torbielowaty trzustki w ciąży

dr n. med. Adam Durczyński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Chorą, 28 lat, przyjęto do kliniki chirurgii ogólnej w celu leczenia operacyjnego zmiany torbielowatej ogona trzustki o średnicy 100 mm, którą wykryto przypadkowo podczas badania USG jamy brzusznej. Po wykonaniu badania TK jamy brzusznej, w którym potwierdzono występowanie jednokomorowej zmiany, chorą zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. Wykonano otwarty drenaż zewnętrzny, a badanie histopatologiczne fragmentu ściany torbieli wskazywało na etiologię pozapalną zmiany. Trzynaście miesięcy po zabiegu operacyjnym chora będąca w 24 tygodniu ciąży zgłosiła się ponownie do kliniki z powodu bólów w nadbrzuszu z towarzyszącymi wymiotami. W badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono nawrotową, jednokomorową torbiel trzustki. U chorej wykonano punkcję odbarczającą pod kontrolą USG. Badanie cytologiczne aspiratu nie wykazało obecności komórek nowotworowych. 36-tygodniową ciążę rozwiązano cięciem cesarskim (noworodek płci żeńskiej, 10 pkt wg skali Apgar).

Cztery tygodnie po rozwiązaniu ciąży chora zgłosiła się ponownie, skarżąc się na bóle w nadbrzuszu. W badaniu USG stwierdzono w rzucie ogona trzustki dobrze odgraniczoną zmianę torbielowato-litą o wymiarach 120 × 130 × 110 mm (ryc. 1AB).

Chorą zakwalifikowano do ponownego zabiegu operacyjnego. Po otwarciu jamy brzusznej uwidoczniono duży guz trzustki naciekający naczynia śledzionowe. Wykonano obwodową resekcję trzustki wraz z guzem i wycięto śledzionę. Kontrola pozostałych narządó...

Rozpoznanie przerzutów potwierdzono w badaniu TK. Wykonano rozszerzoną hemihepatektomię prawostronną, wycinając doszczętnie guzy nowotworowe. W badaniu histopatologicznym preparatu pooperacyjnego potwierdzono, że zmiany ogniskowe wątroby stanowią ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Nowotwór śluzowo-torbielowaty jest:

a. Następstwem przewlekłego zapalenia trzustki

2. Jakie badanie diagnostyki obrazowej poza przeprowadzonym badaniem USG można wykonać w przedstawionej sytuacji klinicznej u kobiety ciężarnej?

a. Badanie TK nadbrzusza bez podania środka kontrastowego
Do góry