Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2013

Spis treści

12/2013
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: diabetologia
Dokumentacja medyczna
Najczęstsze błędy
Gastroenterologia
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Radiologia
Kardiologia
Pulmonologia
Onkologia
Proktologia
Egzamin z medycyny