Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2013

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2013
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: diabetologia
Dokumentacja medyczna
Najczęstsze błędy
Gastroenterologia
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Radiologia
Kardiologia
Pulmonologia
Onkologia
Proktologia
Egzamin z medycyny